Onderwijsinspectie

Meer meldingen seksueel misbruik

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen naar 134. Het jaar ervoor, in het schooljaar 2016/2017, lag dat nog op 106. Dat meldde de Onderwijsinspectie woensdag. Het is het hoogste aantal meldingen van misbruik sinds 2005. Het gaat om alle soorten onderwijs, hoewel de verschillen groot zijn. Zo kwamen 3 meldingen uit het hoger onderwijs, 10 uit het middelbaar beroepsonderwijs, 60 uit het voortgezet onderwijs, 43 uit het basisonderwijs, en 18 uit het speciaal onderwijs. In bijna de helft van de meldingen werkte de verdachte op school. De inspectie spreekt van „een zorgelijke ontwikkeling”. (NRC)