Opinie

Maar is Thierry dan al zijn stukken vergeten?

Tom-Jan Meeus

Politici veranderen soms van standpunt, en dat is gezond. Wie altijd aan zijn opvattingen vasthoudt, kan blijkbaar alleen zichzelf gelijk geven. Evengoed heeft elke politicus een ideële kern. Je kunt niet van een SP’er verwachten dat hij tegen belastingverhoging voor topinkomens stemt. Of van een PVV’er dat hij subsidiëring van moskeeën steunt.

Dinsdag stemde Forum voor Democratie in de Tweede Kamer tegen een PVV-motie voor „een nexit”. Mensen stonden even op het verkeerde been, ik ook.

Toen ik in maart een fotootje nam van het EU-standpunt op de website van Forum voor Democratie, stond er nog „dat de EU onhervormbaar is”, zodat FvD „voorstander is van een NEXIT”. Dit laatste zinsdeel blijkt stilletjes te zijn geschrapt: op die plek staat nu dat de partij „voorstander is van een referendum over het EU-lidmaatschap”.

Nu heeft Baudet zijn weerzin tegen de EU nooit verzwegen. September 2011 bepleit hij al in zijn toenmalige NRC-column dat „de macht van Brussel geleidelijk wordt ontmanteld”. De EU is, schetst hij december 2011, „een baantjesmachine van een gesloten, zelfgenoegzame kaste”. Februari dit jaar zegt hij in de Volkskrant: „Ik ben ideologisch tegen de EU.”

Lees ook: Hoe de Nexit-aanhangers ineens hun luidruchtigheid zijn verloren

Volgens hem brengt de EU louter verval. Of erger. Januari 2012: „De EU heeft ons geen vrede gebracht.” Juni 2012: „Het is de Europese eenwording die (...) leidt tot oorlog.”

De EU is Het Kwaad: april 2015 schrijft hij in de Volkskrant dat hij niet aan de vluchtelingencrisis kan denken „zonder een cynisch enthousiasme te vermoeden binnen de burelen van de EU”. Juli 2015 zegt hij in Het Parool dat „de roekeloosheid waarmee de EU plannen doordrukt doet denken aan het Derde Rijk in zijn nadagen”. Augustus 2017 noemt hij de EU „een cultuurmarxistisch project dat tot doel heeft de vernietiging van de beschaving”.

Mei 2016 bedankt hij de Britten hartelijk „namens iedereen in Nederland” voor Brexit. Hij twittert: „After #Brexit we should have #Nexit.” December 2018 vraagt een camjo hem bij de ingang van de vergaderzaal van de Kamer of hij een harde Brexit verwacht. „Ik hoop het!”

En diezelfde Thierry Baudet zou nu, na eerdere aarzelingen in de statencampagne, ineens niet meer zeker weten of hij een Nexit wil. De EU die oorlog brengt, de EU die hem doet denken aan het Derde Rijk, de EU die de beschaving vernietigt – die monsterlijke EU mag van Baudet blijven als de kiezer dit in een referendum uitspreekt.

Je kunt het moeilijk geloven. En als hij het zelf wél gelooft, is er de laatste tien jaar best veel misgegaan in al die stukken waarin hij onze ondergang aankondigde en toelichtte.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Lotfi El Hamidi.