Europese Commissie

Weer stappen tegen Polen om ‘schending’ van de rechtsstaat

De Europese Commissie is woensdag een nieuwe procedure begonnen om Polen te dwingen zich aan EU-wetgeving te houden. Volgens Brussel schendt een nieuw Pools tuchtstelsel voor rechters de onafhankelijkheid van de rechtspraak. De Commissie schrijft ernstige bezwaren te hebben tegen dit „nieuwe disciplinaire regime”, dat Poolse rechters onvoldoende zou beschermen tegen politieke controle. De procedure die nu ingezet is, kan er uiteindelijk toe leiden dat het Hof van Justitie van de Europese Unie zich over de zaak buigt. Dat kan straffen uitdelen, als het oordeelt dat Polen inderdaad regels overtreedt. (AP)