Opinie

Correctie: berichtgeving De Vries & Kasem

In de krant van dinsdag 26 maart en op maandag 25 maart 2019 in de online-editie is een artikel gepubliceerd met de kop ‘Advocaten van rapper Boef fingeerden slachtofferschap’.

In het artikel stond dat de advocaten van Boef— het kantoor De Vries & Kasem in Amsterdam — in de rechtszaak gebruik hebben gemaakt van ‘stukken met valsheden’ en dat het kantoor ‘erg rekkelijk omging met bewijsstukken’. Daarmee is onbedoeld de indruk gewekt dat de advocaten van Boef valse bewijsstukken gebruikten dan wel dat zij bepaalde zaken in de procedure hebben verzonnen of gemanipuleerd.

NRC wenst dat hier recht te zetten. Het online artikel is gecorrigeerd. (NRC)