Brieven

Brieven

„De Poolse ambassade wees op misstanden onder arbeidsmigranten”, lees ik in het artikel Het ministerie knijpt een oogje dicht (1/4). De kop heeft betrekking op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en met name op de Arbeidsinspectie. Bij die club heb ik 25 jaar – tot 2000 – als inspecteur in de buitendienst gewerkt. Helaas is intussen duidelijk dat de Arbeidsinspectie in feite is verdwenen. Dat bleek bijvoorbeeld na de vuurwerkexplosie in Enschede en de chemische brand bij Moerdijk, waarbij de Arbeidsinspectie onzichtbaar was. In de pers werden bijna alle betrokken instanties genoemd, behalve de Arbeidsinspectie, wier taak het – in elk geval in mijn tijd – toch was om dergelijke ongevallen te voorkomen.

Dit heeft kunnen gebeuren door een reeks verwoestende reorganisaties die vanaf 1985 vanuit de politiek in gang zijn gezet. Een situatie zoals nu met de Poolse werknemers was voor die tijd ondenkbaar. De inspecteurs bezochten toen regelmatig en onaangekondigd bedrijven in hun regio. Zij hielden voeling met de organisaties in de sector, kenden de cultuur in de branche en wisten waar de knelpunten zaten. Vanuit hun opleiding en ervaring waren zij deskundig om misstanden te onderkennen en als bijzonder opsporingsambtenaar bevoegd om daar proces-verbaal van op te maken. Dat alles is kennelijk verdwenen; geen wonder dat de gemelde misstanden kunnen ontstaan.


voormalig arbeidsinspecteur