Opinie

Uitbundige knuffelaar

Frits Abrahams

Joe Biden (76) valt niet te benijden. Hij stond op het punt om zich kandidaat te stellen voor het Amerikaanse presidentschap toen twee onbekende vrouwen een forse spaak in zijn wiel staken. Ze voelden zich ongepast door hem bejegend.

Wat moet hij doen? Zich terugtrekken, of, excuses mompelend, op hoop van zegen toch maar doorgaan? Als hij me zou bellen voor advies, zou ik hem voorzichtig wijzen op de voordelen van een gepensioneerd bestaan. „Want dit gaat heel zwaar worden, Joe.”

Hij leek tot deze week de beste kansen te hebben als hij zich zou mengen in de race om de Democratische nominatie voor het presidentschap. Hij had een goede reputatie als ervaren politicus en was acht jaar vice-president onder Obama. Maar opeens dook Lucy Flores op, een partijgenote uit Nevada. Ze beschuldigde hem ervan dat hij haar op haar achterhoofd had gekust toen ze met hem en anderen stond te wachten om het podium te betreden bij een partijbijeenkomst in 2014.

Ze had hem er niet op durven aanspreken, want hij was vicepresident en zij een onbelangrijk partijlid. Ze wilde het geen seksueel misbruik noemen, maar wel ongepast gedrag. Ze wees er bovendien op dat er talrijke foto’s bestaan waarop Biden soortgelijk gedrag tegenover vrouwen vertoont.

Ik las die beschuldiging en dacht meteen: het wachten is op de tweede vrouw. Die kwam amper twee dagen later en heette Amy Lappos, de assistente van een Democratisch Congreslid. Zij vertelde dat Biden haar in 2009 bij een fondswervingsbijeenkomst naar zich toe had getrokken om de neuzen tegen elkaar te wrijven. Biden heeft voor dergelijke situaties kennelijk een goede neus, want hij had bij Flores, voordat hij haar kuste, ook al aan haar haren geroken.

Lappos noemde dit gedrag „niet dat van een grootvader, niet cultureel bepaald, niet een blijk van affectie – het is seksisme of vrouwenhaat.”

Zelf dacht ik ook niet aan een grootvader, niet alleen omdat ik dat zelf ben, maar omdat ik bij Biden een ander soort man voor me zag, een type over wie ik vrouwen wel vaker heb horen klagen. Het is de uitbundige knuffelaar. De man die vrouwen net even iets te lang, iets te intiem en iets te enthousiast vasthoudt bij een begroeting of een samenzijn. Seksisme of vrouwenhaat zijn te zware woorden, het is uit de hand (of uit de neus) gelopen vertrouwelijkheid en vrijpostigheid. Het is eerder flirty dan dirty. Misschien duiken er over Biden nog bedenkelijker verhalen op, maar met deze twee getuigenissen heeft hij het al moeilijk genoeg. Zijn reactie was dat hij in het openbare leven zo vaak genegenheid heeft getoond, zonder het gevoel te hebben dat hij zich ongepast gedroeg. Biden wees er ook op dat hij altijd een overtuigde voorstander van vrouwenrechten is geweest.

Toch zullen de geluiden dat hij eigenlijk ook te oud is voor het presidentschap, nu alleen maar sterker worden. Eén ervan las ik al in The New York Times. Columniste Michelle Goldberg schreef dat Biden weliswaar geen seksueel roofdier is, maar toch de greep op de steeds progressiever wordende Democratische Partij is kwijtgeraakt. Hij zou bovendien in het verleden inconsequent stemgedrag inzake abortus hebben getoond.

Eén kus op een achterhoofd – en vaarwel presidentschap? Het is mogelijk. Ik hoor Trump al lachen.