Onderwijsinspectie: meer meldingen seksueel misbruik en discriminatie

Vooral het aantal meldingen van seksueel misbruik is toegenomen. De inspectie spreekt van een “zorgelijke ontwikkeling”.

Gang met tassen en jassen aan een kapstok op een basisschool.
Gang met tassen en jassen aan een kapstok op een basisschool. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het aantal meldingen van seksueel misbruik in het onderwijs is vorig schooljaar gestegen. In het schooljaar 2017-2018 werden 134 meldingen gedaan, het jaar ervoor lag dat aantal nog op 106. Dat meldt de Onderwijsinspectie woensdag. Het totaal aantal meldingen dat vorig jaar bij de inspectie is binnengekomen, is juist afgenomen.

Het is het hoogste aantal meldingen van misbruikmeldingen sinds 2005; dat jaar werd in 164 gevallen misbruik gemeld. In bijna de helft van de meldingen werkte de verdachte vorig jaar op school als bijvoorbeeld een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. De inspectie spreekt van “een zorgelijke ontwikkeling”. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie - waarbij geen sprake is van ontucht, verkrachting of misbruik - nam af van 247 naar 203.

De meldingen betreffen alle soorten onderwijs, hoewel de verschillen groot zijn. Zo kreeg de inspectie vorig schooljaar drie meldingen overs seksueel misbruik uit het hoger onderwijs en zestig meldingen uit het voortgezet onderwijs. 43 meldingen betroffen het basisonderwijs en 18 meldingen het speciaal onderwijs.

Invloed van #Metoo

De inspectie heeft geprobeerd te onderzoeken in hoeverre de #MeToo-beweging van invloed is geweest op het aantal meldingen. Daarbij constateerden de onderzoekers geen toename na de opkomst van #MeToo-beweging, in het najaar van 2017. Hiervoor vergeleek de inspectie het aantal meldingen in de periode september-december in 2017 met het jaar ervoor. Het aantal meldingen lag in die periode iets lager dan in 2016. De inspectie benadrukt niet te weten hoeveel meldingen waren binnengekomen zónder de #MeToo-beweging.

Discriminatie

Afgelopen jaar nam ook het aantal meldingen van discriminatie toe, van 28 naar 57. Vooral over discriminatie op grond van een migratie-achtergrond werden meer meldingen gedaan. Het aantal steeg van 25 naar 42.

Het totaal aantal meldingen is vorig schooljaar met 6 procentpunt afgenomen. Volgens de inspectie komt dit omdat de “complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen toeneemt”. Ook kunnen ouders kunnen de klachtenprocedures van scholen of instellingen als moeilijk ervaren.