Opinie

Nepverhuizer

Nog niet helemaal wakker schoof ik op een ochtend de gordijnen van de woonkamer open en ontwaarde in de straat een bedrijfsauto. Door de aanwezige begroeiing kon ik op de zijkant van de auto alleen een webadres lezen: ‘vangennepverhuizers.nl’. Zou het echt zover gekomen zijn dat er nu ook al nepverhuizers bestaan en zijn er bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het vangen daarvan? Vanuit een andere hoek keek ik nog eens goed. De auto was van de firma Van Gennep, verhuizers.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl