Meer inspraak aandeelhouders en OR bij loonsverhogingen top

De Tweede Kamer verhoogt de inspraak van aandeelhouders bij loonsverhogingen van topbestuurders. Dit vanwege de toenemende loonkloof tussen bestuurder en werknemer.

Begin 2018 ontstond er ophef over de beoogde loonsverhoging van ING-topman Ralph Hamers.
Begin 2018 ontstond er ophef over de beoogde loonsverhoging van ING-topman Ralph Hamers. Foto Remko de Waal/ANP

Aandeelhouders en ondernemingsraden van beursgenoteerde bedrijven krijgen meer invloed op het beloningsbeleid voor de top. Bij een voorgenomen loonsverhoging voor topbestuurders moet driekwart van aandeelhouders nu instemmen, in plaats van de helft zoals voorheen. Ondernemingsraden krijgen het recht om voorafgaand aan een loonsverhoging advies uit te brengen aan de aandeelhouders.

Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag besloten. Meerdere Kamerleden hadden initatieven ingediend om de wet op het bezoldingsbeleid aan te scherpen, onder wie Bart Snels (GroenLinks) en Tobias Van Gent (VVD), en Joost Sneller en Steven van Weyenberg (D66) en Eppo Bruins (ChristenUnie). De politici wezen op de toenemende loonkloof tussen bestuurders van grote ondernemingen en gemiddelde werknemers. Meer invloed van aandeelhouders moet zorgen voor een “duurzamer en meer verantwoord bezoldigingsbeleid”, stellen Snels en Van Gent in hun amendement.

Belangrijke uitzondering

De raden van commissarissen van grote bedrijven, die over het beloningsbeleid, kunnen een belangrijke uitzondering maken op het nieuwe beleid. Als in de bedrijfstatuten is opgenomen dat loonsverhogingen doorgevoerd mogen worden met een kleinere meerderheid dan driekwart van de aandeelhouders, mag dat. Aandeelhouders moeten eerst goedkeuring verlenen aan (gewijzigde) statuten.

In de praktijk zal de wijziging waarschijnlijk geen grote impact hebben. Veel aandeelhouders hebben aanzienlijk minder moeite met topbeloningen dan politici en burgers. Ook beloningsdeskundige Camiel Selker van adviesbureau Focus Orange denkt niet dat de wetswijzing het veel moeilijker maakt voor bedrijven om hoge beloningen uit te keren. “Het verhoogt weliswaar de drempel, maar het overtuigen van 75 procent van de aandeelhouders is voor bedrijven nog altijd redelijk goed te doen.”

Inhoudelijk voegt het amendement weinig toe, volgens hem. “Aandeelhouders hebben momenteel al inspraak.” Selker: “Beloningen van de top hebben een hoge symbolische waarde en krijgen veel aandacht van de buitenwereld. Dan is het logisch dat politici hiermee instemmen.”

OR moet advies uitbrengen

Ondernemingsraden mogen zich straks voorafgaand aan een loonsverhoging uitspreken hierover tegen de aandeelhouders. De voorzitter van de ondernemingsraad krijgt wettelijk spreekrecht om het advies van de raad toe te lichten tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, waar zulke besluiten doorgaans formeel worden genomen.

In 2018 ontstond maatschappelijke en politieke verontwaardiging over de voorgenomen salarisverhogingen van ING-topman Ralph Hamers en de top van zakenbank Van Lanschot Kempen.

ING wil zich op dit moment niet uitspreken over de wetswijzigingen van de Tweede Kamer en wijst op de vereiste goedkeuring van de Eerste Kamer.