Amendement

Tweede Kamer scherpt bezoldigingsbeleid bestuurders aan

Aandeelhouders en de ondernemingsraad (OR) krijgen meer invloed bij loonsverhogingen van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven. Dat heeft een meerderheid van de Tweede Kamer dinsdag besloten.

Bij een voorgenomen loonsverhoging moet driekwart van de aandeelhouders instemmen, tenzij in de bedrijfsstatuten een kleinere meerderheid is voorgeschreven. Op dit moment is dat nog de helft. De inspraak van de OR groeit doordat de raad adviesrecht krijgt voordat een voorstel wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.

De wetswijziging is een initiatief van Kamerleden Bart Snels (GroenLinks) en Tobias van Gent (VVD). Ze wijzen op de almaar toenemende loonkloof tussen bestuurders van grote ondernemingen en de gemiddelde werknemer. Meer invloed van aandeelhouders moet zorgen voor een „duurzamer en meer verantwoord bezoldigingsbeleid”, schrijven zij in het amendement.

In de praktijk zal de wijziging geen grote invloed hebben, verwacht beloningsdeskundige Camiel Selker van adviesbureau Focus Orange. „Het verhoogt weliswaar de drempel bij beloningsvoorstellen, maar 75 procent is nog altijd een redelijke maat. Bovendien hebben aandeelhouders momenteel al inspraak.”

Inhoudelijk voegt het amendement volgens hem weinig toe. „Beloningen van de top hebben een hoge symbolische waarde en krijgen veel aandacht van de buitenwereld. Wat dat betreft is het logisch dat politici hiermee instemmen”, aldus Selker.

Ook de OR krijgt meer te zeggen over het bezoldigingsbeleid van beursgenoteerde bedrijven. Elk beloningsvoorstel voor de top moet eerst langs de raad zodat die advies kan uitbrengen aan de aandeelhouders. De voorzitter van de OR krijgt wettelijk spreekrecht om dit advies toe te lichten in de algemene vergadering. Dit amendement, ingediend door D66 en ChristenUnie, moet voorkomen dat binnen bedrijven onvrede ontstaat over „onevenredige beloningsverschillen”.

De wet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.