Brieven

Variatie in de opvang van jonge kinderen is geen probleem

In de rubriek Opgevoed werd de vraag ‘Wat is voor mijn baby de beste opvang?’ voorgelegd (28/3). De beide deskundigen die de vraag beantwoorden, bepleiten eigenlijk een langere periode van verlof voor de ouders. Baby’s jonger dan een jaar zouden niet met zo veel wisselende gezichten te maken moeten hebben.

Veel ouders kunnen het zich echter niet permitteren dat een van beide ouders een half jaar verlof neemt, of zelfs langer. En nog afgezien van het financiële aspect, veel ouders willen of kunnen ook om andere redenen niet tijdelijk stoppen met hun werk. Het gaat de meeste ouders om een goede balans voor hun baby en voor henzelf.

De taken verdelen tussen ouders, grootouders en opvang heeft juist ook heel positieve kanten, ook voor het kind, dat heb ik zelf als grootouder gemerkt. Ik denk dat meerdere gezichten voor een jong kind niet schadelijk hoeft te zijn, omdat het kind iedere dag na het werk van de ouders weer door hen wordt verzorgd en naar bed gebracht, zij de nachten voor hun rekening nemen en het kind ook bij hen weer wakker wordt. En in de weekenden zorgen de ouders ook weer voor hun kind. Aldus blijven de ouders de primaire hechtingsfiguren, maar voelt het kind zich ook veilig en vertrouwd bij andere volwassenen.