Brieven

Brieven NRC Handelsblad 2/4/2019

Groen rechts

Dat bestaat al, in de VVD

Briefschrijver Arthur Manuel stelt voor een nieuwe partij ‘Groen- Rechts’ op te richten (28/3). Het is goed te weten dat ‘GroenRechts’ al bestaat, in de vorm van het grootste themanetwerk in de VVD, genaamd Liberaal Groen. Om politieke versplintering te voorkomen, en de kracht van de VVD te benutten, werkt Liberaal Groen binnen die partij aan een groen en duurzaam beleid. Met resultaat, getuige verkiezingsprogramma’s en regeerakkoord, en soms met tegenslag, als De Telegraaf de fractievoorzitter aan het woord laat. Groen beleid is niet gebaat bij politiek links of rechts, maar bij stabiele samenwerking. Vandaar geen GroenRechts, maar Liberaal Groen als benaming.

Arbeidsmigratie

Niet in ons voordeel

Het artikel over de mistoestanden in de Nederlandse kassen, Hoe de arbeidsmigrant een melkkoe werd (30/3), laat een belangrijk aspect onbenoemd. Dankzij Oost-Europese arbeidskrachten verblijven honderdduizenden Nederlanders onnodig in de bijstand. Immers, zonder deze buitenlandse werknemers zouden de werkgevers gedwongen zijn om veel betere lonen te betalen voor dit onaantrekkelijke werk. Ook zou er dan veel meer sociale druk op mensen in de bijstand worden uitgeoefend om dit beschikbare, ‘passende’ werk te aanvaarden. Rotterdam en Den Haag liggen op maar 20 kilometer van het Westland, dus er zou ook meteen minder druk op de woningmarkt zijn, als er geen nieuwkomers hoeven te worden gehuisvest. Iedereen verliest in de huidige praktijk, behalve de werkgevers en hun koppelbazen.

Filosofie

Ik stuntel dus ik ben?

Dankzij Stine Jensen (Etaleer je falen toch niet zo, 30/3) ken ik nu het thema van de Maand van de Filosofie: ‘Ik stuntel dus ik ben’. Hoe daar ook over gefilosofeerd kan, mag en zou kunnen worden; als ik niet stuntel ben ik ook. Toch?

Beloningsbeleid

Zonder Britten beter af

Bravo Menno Tamminga. De uitkomst van het harde Angelsaksische kapitalisme wordt helder geschetst in het artikel Boos over bonussen? Oppositie loont (30/3) Zonder Verenigd Koninkrijk gaan we in de EU hopelijk terug naar een Europees, Rijnlands model van belonen. Nu graaien de Bokito’s aan de top nog dat het een lieve lust is, met een beschamende zelfverrijking als resultaat die totaal niet in verhouding staat met de geleverde prestatie. Een ons-kent-ons-wereldje zonder enig schaamrood op de kaken. Laten we via Europese wetgeving een evenredige beloning van alle werknemers in een bedrijf regelen, multinational of niet. 5 procent erbij voor de top? Dan een verhoging van 5 procent voor alle werknemers die tenslotte aan het gezamenlijke resultaat hebben meegewerkt. 300 procent erbij voor de top? Dan alle werknemers 300 procent erbij. Wedden dat het Angelsaksische beloningsmodel dan snel verdwijnt?

De Bokito’s gaan dan naar Angelsaksische landen? Prima, dan hebben wij het Rijnlands goed in de EU. En blijven de gele hesjes in de auto waar ze voor bedoeld zijn. Alleen dan komt een groot sluimerend ongenoegen van de hardwerkende en belasting betalende burgers tot rust. Maak je relevanter dan ooit, EU. Het is de hoogste tijd en de beste tijd, zonder de Engelsen.

Correcties/aanvullingen

Ambachtslieden

In Ambachtslieden hebben de toekomst (30/3, p. E16-17) zijn per abuis de foto’s van Maaike Duijvekam en Jolien Groot verwisseld.

Ridders van Gelre

In het artikel Tv-reclame maakt ons minder afhankelijk (29/3, p. C2) staat dat het programma Ridders van Gelre en ons verloren Hertogdom een productie is van Omroep Brabant. Dat moet zijn: Omroep Gelderland.

Werkloosheid

In het artikel Werkloosheid bereikt laagterecord (21/3, p. E5) werden loonstijgingen genoemd van 3,3 en 3,6 procent. Dat moest zijn: 2,3 en 2,6 procent.