Brieven

Brieven 1/4/2019

Thierry Baudet

Uil of Amsterdamse duif

De uil van Minerva is vermoord door een horde krankzinnige kruisvaarders, jaknikkers en meelopers wier kreten en leuzen aan de andere kant van de wereld tot verschrikkelijke daden inspireren. Goed en kwaad worden verhuld door een mist van onzinnige historische metaforen, misleidende statistieken en eindeloos archaïsme. Het zelfverklaarde vlaggenschip van de ‘herboren’ renaissance is de koers kwijt waarop de renaissance altijd voer : de ratio. Met het boreale gedachtengoed (waarbij de helft van de mensen nog steeds aan een oerbos denkt) als wind vaart dit vlaggenschip rondjes op de oceaan op zoek naar de superieure westerse beschaving, voor hen een soort beloofd land. De volgelingen zijn vastgeketend in een grot zoals ooit beschreven door Plato. Ze zien schaduwen en horen de vervormde geluiden van de werkelijkheid en schreeuwen daarbij ‘Oikofobie!’ en ‘Partijkartel!’ Ze ijlen van de hoge koorts. Hier ligt de uil van Minerva. Omgebracht door de mensen die denken de uil voor zich te hebben, maar in feite de schaduw van een vette Amsterdamse duif zien die zojuist op het graf van Minerva heeft lopen schijten.

Plastic schoonmaak

Het lek snel boven

In het artikel Schoon koelen met plastic (28/3) wordt voorbijgegaan aan ammoniak als koelmiddel. Ammoniak heeft in die functie vele voordelen. Het is onschadelijk voor de ozonlaag en het is geen broeikasgas. Het is efficiënter dan de gebruikelijke hfk’s en cfk’s. Door hogere efficiëntie kunnen de koelapparaten ook kleiner worden. Twee nadelen, te weten giftigheid in hoge concentraties en onverenigbaarheid met koperen leidingen. Voor leidingen wordt tegenwoordig toch al op grote schaal aluminium gebruikt. Bovendien: doordat ammoniak een zeer penetrante geur heeft, wordt een lek snel ontdekt.

Boeing 737 MAX 8

Mens versus machine

Het probleem met Boeing: menselijk handelen en toezicht werden vervangen door software. Enerzijds wegens efficiency, anderzijds om menselijk falen te voorkomen. Probleem is dat door deze ontwikkeling de hoeveelheid software exponentieel stijgt en voor de gebruiker ondoorzichtig wordt. Het merendeel van de fouten bij gewoon gebruik worden met updates (zoals op iedere pc/mobiel) of bulletins (luchtvaart) ondervangen, maar juist de ongewone fouten blijven onontdekt. Die komen in noodgevallen bovendrijven. De vraag is dan ook gerechtvaardigd of ‘meer software’ het proces daadwerkelijk veiliger maakt. Daarnaast is de schuldvraag interessant: wie is er verantwoordelijk voor een eventueel falen van software? ‘Het systeem’ de schuld geven is te makkelijk, dan is niemand (politiek) verantwoordelijk. Maar wie stellen we dan verantwoordelijk als het softwaresysteem faalt? De technologische ontwikkelingen zullen in de toekomst zeker niet verminderen. Ze vereisen een structureel andere kijk op software en de interactie van computers met de mens dan tot op heden gebruikelijk is.

Online beoordelingen

Democratie als markt

Het doorvoeren van online beoordelingen zoals Marktplaats nu doet, gebeurt volgens mij op steeds meer ‘platformen’, ‘media’ of ‘gemeenschappen’ (Sterren geven tegen de grove omgangsvormen op Marktplaats, 29/3). Het niveau van ieder debat daalt naar nul als het volledig toegankelijk is. Het is een feit dat een deel van de burgers meer of minder gestoord, crimineel of onderontwikkeld is. Doordat die het debat waardeloos maken, verlaten de resterende 85 procent het platform of de gemeenschap. Of verliezen het vertrouwen. Wat volgens mij helpt is transparantie; reageren en modereren kan alleen met volledig traceerbaar profiel. Wat ook helpt is om een redelijke drempel op te werpen om te reageren. Dit kan mentaal, financieel of in tijd en moeite. Dit wordt gelukkig in verschillende vormen toegepast, zoals hier bij NRC. Een prikkelende gedachte, wat zou dit betekenen voor onze meest waardevolle platform, onze democratie? Wat als je voor je stemrecht moet betalen of iets meer moeite moet doen, en je volledige stem-historie openbaar is voor alle burgers?