Correcties & Aanvullingen

Voetbalclub AFC

In het artikel over de zorgen van Jack van Gelder ‘Is nieuwe accommodatie AFC in Zuid te ongezond voor de voetballers?’ (Amsterdambijlage 23 maart, Talk of the Town) stond dat de grond onder de velden van voetbalclub AFC tientallen miljoenen waard is. Dat klopt niet, de waarde van de grond wordt geschat op 800 miljoen euro.