Brieven

Brieven 30/3/2019

Kolonialisme

Mexico wil scoren

De Mexicaanse president Obrador bewijst hoezeer het verleden misbruikt kan worden om politiek te scoren (Mexico wil Spaanse excuses voor ‘excessen’ verovering, 27/3). Als links-nationalistisch politicus heeft hij ongetwijfeld een vijand nodig om van zijn land en volk een eenheid te maken. En wat is er dan beter om Spanje de Zwarte Piet toe te spelen door van dit land excuses te eisen voor de ‘Conquista’ van vijf eeuwen geleden? Als de zondebok niet in het heden kan worden gevonden, moet hij in het verleden worden gezocht.

Antisemitisme (1)

Sluipende codetaal

Met belangstelling volg ik de serie over antisemitisme. In het artikel Het antisemitisme is niet terug, het was nooit weg (28/3) komt versluierd taalgebruik aan de orde, in verband met de Joodse filantroop George Soros. Het wordt aangemerkt als antisemitische ‘codetaal’. In dezelfde krant staat een artikel over de „steenrijke” familie Sackler, een familie die miljarden verdiende met de verslavende pijnstillers Oxy-Contin, ofwel „heroïne in pilvorm” (Farma-weldoeners achter Amerikaanse heroïne-epidemie zijn nu paria’s, 28/3). Hoe wordt de familie beschreven? Volgens het artikel zijn de miljardairs een „zeer gesloten Joods-Amerikaanse familie”. Nooit gehoord van codetaal?

Antisemitisme (2)

Maak onderscheid

In het artikel Het antisemitisme is niet terug, het was nooit weg (28/3) wordt antisemitisme en kritiek op Israël op één hoop gegooid. Hoewel uit het stuk blijkt dat er een correlatie is tussen meldingen van antisemitisme en het gewelddadig optreden van Israël tegen de Palestijnse bevolking, komt niemand op het idee onderscheid te maken tussen pure Jodenhaat en het gruwen van de wandaden van Israël tegen de Palestijnen. Het gaat er bij mij nog steeds niet in dat opkomen voor het verdrukte Palestijnse volk onder het begrip antisemitisme zou vallen. Natuurlijk zijn we de slachtoffers van de Holocaust en hun nazaten veel verplicht, maar de zionisten onder hen hoeven niet gesteund te worden bij het verjagen van een inheems volk dat niets met die Holocaust te maken heeft.

Zomertijd

Bioritme dieren?

In het artikel Wordt Europa straks een lappendeken aan tijdzones? (27/3) staan een paar merkwaardige beweringen die het onderwerp niet verhelderen. Zo vermeldt het artikel dat bij verschillende keuzes voor winter- of zomertijd de tijdsverschillen zouden oplopen. Dat is niet per se zo. Als het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal kiezen voor de zomertijd, en Midden-Europa kiest voor wintertijd, hebben we nog maar twee tijdzones in plaats van drie, met één uur verschil.

Als belangrijkste bezwaar tegen het verzetten van de klok wordt „het verstoren van het bioritme van mens en dier” genoemd. Voor de mens is dat plausibel, aangezien de klok ons leven bepaalt. Dieren laten zich echter weinig gelegen liggen aan ons idee van tijd. Enige eventuele uitzondering: de koekoek in grootmoeders klok.

Kliklijn

Linkse overtuiging

Hierbij wil ik mijzelf aangeven bij de kliklijn van Forum voor Democratie. Ik geef geschiedenis en maatschappijleer op een middelbare school en kom altijd krachtig voor mijn linkse overtuiging uit. Ik maak mijn leerlingen vooral duidelijk waarom ik de standpunten van FvD verwerp. Zijn ze het niet met me eens, dan dienen ze met tegenargumenten te komen.


docent Regius College Schagen

Ondergangsfilosoof

Van Rutte tot paus

Tommy Wieringa schrijft over Baudet dat hij „een kinderloze ondergangsdenker [is], die veel van zijn gedachtengoed betrekt van de eveneens kinderloze ondergangsfilosoof Oswald Spengler” (De sofist, 23/3). Het is qua psychologische duiding te simpel verbanden te leggen tussen ondergangsdenken en kinderloosheid. Het een vloeit niet automatisch uit het andere voort. Zie de kinderloze Angela Merkel, de Franse president Emmanuel Macron, de Schotse premier Nicola Sturgeon, de Ierse premier Leo Varadkar, en Democratische politici als Pete Buttegieg en Cory Booker die zich kandidaat hebben gesteld voor het Amerikaanse spresidentschap in 2020, paus Franciscus. En zie Mark Rutte, de meest optimistische minister-president die Nederland ooit heeft gehad.

Zandvoort

F1 biedt uitkomst

Het is goed dat de gemeente Zandvoort het circuit steunt in het binnenhalen van de Formule 1. Zo’n populair evenement levert Zandvoort veel extra inkomsten op; de investering zal worden terugverdiend. Geschat wordt dat meer dan 200.000 toeschouwers het raceweekend bijwonen. Die zullen tijdens hun verblijf naar schatting zo’n 30 miljoen euro besteden. Daarnaast zal Zandvoort ook structureel meer toeristen gaan trekken, buiten het F1-weekend om dus. Het organiseren van een F1-race zorgt immers zowel nationaal als internationaal voor extra allure. Bovendien wordt de financiële steun van de gemeente niet overgemaakt naar de organisator van de F1. Het geld wordt gebruikt om de infrastructuur en bereikbaarheid van Zandvoort te verbeteren. Daar heeft niet alleen de Formule 1 baat bij, maar biedt ook tijdens normale zomerse dagen uitkomst. In de huidige situatie is er op zomerse dagen in Zandvoort niet doorheen te komen, zelfs niet met een F1-auto.


scholier

Boeing 737 Max 8

Piloten piloot laten

Een automatiseringssysteem bestaat altijd uit sensoren, indicatoren, softwarematige verwerking en al dan niet geautomatiseerde maatregelen. Mensen worden steeds meer uit deze ‘keten’ verwijderd. Dat lijkt mij niet de juiste weg. Het is in sommige gevallen beter als de bemanning het toestel ‘op de hand’ vliegt. Dan blijven ‘piloten’ werkelijk piloten. Zet een piloot van moderne toestellen in een Cessna met veel crosswind en ze ‘bakken’ er niets van. Daarmee wil ik niet zeggen dat alle automatische piloten moeten verdwijnen. Dat is niet haalbaar. Vliegers behoren ook niet vlak voor de landing te kletsen omdat de automatische piloot hen het werk uit de handen neemt. Een vliegtuig is geen tekstverwerker.

Correcties en aanvullingen

Verkeerde Provincie

In het artikel Weinig ambtenaren en heel veel namen (28/3, p. 6-7) staat dat er Twee Noord-Hollandse Statenleden van Forum voor Democratie bij een Bergen op Zoomse partij zaten. Het ging echter om Noord-Brabantse Statenleden.