‘Schade door klimaatverandering neemt wereldwijd toe’

Wereld Meteorologische Organisatie Uit het jaarlijkse rapport van de WMO blijkt dat de afgelopen vier jaren de vier warmste waren sinds de metingen begonnen. De opwarming zorgt voor toenemende schade.

Het Aculeomeer in Chili is volledig drooggevallen door overconsumptie van water en een periode van langdurige droogte. Martin Bernetti/AFP
Het Aculeomeer in Chili is volledig drooggevallen door overconsumptie van water en een periode van langdurige droogte. Martin Bernetti/AFP

De schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde nemen toe. Dat concludeert de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) in de 25ste editie van zijn jaarlijkse Statement on the State of the Global Climate.

Volgens de WMO waren de afgelopen vier jaren de vier warmste sinds de metingen zijn begonnen. De gemiddelde temperatuur ligt nu ongeveer 1 graad Celsius hoger dan voor het begin van de industriële revolutie.

De belangrijkste oorzaak van de opwarming is de toenemende concentratie van kooldioxide in de atmosfeer. In 2017 lag die met 405,5 ppm (delen per miljoen, een maat voor gasconcentraties) op een ongekend hoog niveau. In 1994, toen de WMO voor het eerst zo’n overzicht uitgaf was de concentratie nog 357 ppm.

Volgens secretaris-generaal Petteri Taalas van de WMO spreekt de klimaatwetenschap inmiddels met grote autoriteit en stapelen de bewijzen zich op van stijgende zee- en landtemperaturen, snelle zeespiegelstijging, een afname van de hoeveelheid zeeijs en een toename van extreme weersgebeurtenissen zoals hittegolven.

Orkaan Idai

In een toelichting bij de publicatie wijst Taalas op de cycloon Idai in het zuiden van Afrika. „Idai kwam aan land bij Beira: een snel groeiende, laaggelegen stad aan een kust die kwetsbaar is voor stormvloed en die nu al te maken heeft met de gevolgen van zeespiegelstijging. De slachtoffers van Idai laten zien waarom we een wereldwijde agenda nodig hebben voor duurzame ontwikkeling en aanpassing aan klimaatverandering.”

Het WMO-rapport werd donderdag gepresenteerd op een VN-bijeenkomst in New York over klimaat en duurzame ontwikkeling. Volgens VN-secretaris-generaal António Gutteres zijn de cijfers „een reden voor grote zorg” en bevestigen ze de noodzaak van snelle actie tegen verdere klimaatverandering. In september organiseert de VN een speciale bijeenkomst waarvoor Gutteres landen heeft gevraagd met aanvullende maatregelen te komen om broeikasgassen terug te dringen.

De conclusies van de WMO, die gebruik maakt van data van meteorologische organisaties over de hele wereld, komen overeen met de eerder deze week gepubliceerde cijfers van het Internationaal Energieagentschap IEA. Daarin staat dat het energieverbruik in 2018 is toegenomen met 2,3 procent, een groot deel daarvan in de vorm van fossiele brandstoffen, die de klimaatverandering mede veroorzaken.

Volgens het WMO-rapport zijn vorig jaar 62 miljoen mensen getroffen door een natuurramp. In de meeste gevallen hebben die te maken met extreem weer en „klimaatgebeurtenissen”. Vooral overstromingen, waardoor 35 miljoen mensen werden getroffen, maakten veel slachtoffers.

Bij veertien natuurrampen liep de schade in de miljarden. De orkanen Florence en Michael in de VS, waarbij meer dan honderd doden vielen, kostten bijna 50 miljard dollar (44 miljard euro). De schade door bosbranden steeg alleen al in de VS tot zo’n 24 miljard dollar. Die branden werden mede veroorzaakt door extreme hitte, die afgelopen zomer grote delen van het noordelijk halfrond teisterde.