Energietransitie Rotterdam: Geen subsidies, wel goedkope leningen voor geïsoleerde, aardgasvrije huizen

De gemeente Rotterdam gaat in principe geen subsidies verstrekken voor het isoleren en aardgasvrij maken van woningen. Wel zouden er goedkope leningen per pand of gebouw moeten komen om de investeringskosten van de duurzame energietransitie voor iedereen draaglijk te maken.

Dat staat in de Leidraad gebiedsaanpakken voor de eerste vijf toekomstige aardgasvrije wijken in Rotterdam, die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd. In deze wijken (Pendrecht, een deel van Reyerdijk/Reyeroord/Groot IJsselmonde, Rozenburg, Bospolder-Tussendijken en Prinsenland-Het Lage Land) gaat de gemeente kijken hoe de energietransitie in de stad het best uitgevoerd kan worden.

In 2050 moet Rotterdam klimaatneutraal zijn, staat in het gemeentelijke energieakkoord. Tot die tijd moeten 263.000 gasaansluitingen worden vervangen. De gemeente wil toe naar een warmtenet, met restwarmte uit de haven en bedrijven en bijvoorbeeld ook geothermie (aardwarmte). Omdat dit warmtenet een lagere temperatuur heeft, moeten huizen beter geïsoleerd worden.

Energiearmoede

Uitgangspunt is dat de energietransitie voor iedereen betaalbaar is en er geen ‘energiearmoede’ ontstaat. Van energiearmoede is sprake als huishoudens meer dan 10 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt zijn aan de energierekening.

Ondanks dat de gemeente in principe geen subsidies verstrekt, wordt er wel rekening mee gehouden dat de laagste inkomensgroepen overheidssteun nodig zullen hebben, staat in de Leidraad. „Rotterdam heeft van oudsher mensen met lage inkomens en weinig spaargeld, dus ik vind toch dat je dat centraal moet stellen in zo’n aanpak”, zegt wethouder Bas Kurvers (VVD, bouwen, wonen, energietransitie).

‘Energiecoaches’ moeten mensen gaan helpen om minder energie te verbruiken. Ook wordt gewerkt aan „financieringsconstructies” om energiezuinige apparaten en elektrische fornuizen te kunnen kopen.

De ‘gebouwgebonden financiering’ , die nog wordt uitgewerkt door de rijksoverheid, is bestemd voor particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). „Als je dan verhuist, blijft de financiering achter en neemt de volgende bewoner die over, want die profiteert dan van de nieuwe energievoorziening”, zegt wethouder Kurvers. De rijksoverheid denkt aan leningen van maximaal 25.000 euro tegen een lage rente (2 procent) die deels wel wordt gesubsidieerd. De financiering wordt verstrekt uit een landelijk warmtefonds met geld van de overheid en de markt, dat kan uitgroeien tot 4,5 miljard euro.