Brieven

Brieven

Foto iStock

Scholing en ontwikkeling is niet alleen essentieel voor werknemers zelf, het is in het belang van werkgevers en werknemers gezamenlijk. Dat een kwart van alle werkenden tijdens zijn loopbaan nooit een cursus volgt, is zeker „vrij schokkend” (‘Veel mensen denken: ik kan dit toch niet’, 26/3). Scholing is niet iets vrijblijvends. Het is een inspanningsverplichting van werkgevers en het niet-scholen van werknemers vormt een risico dat werkgevers tot nu toe onvoldoende inzien: het kan namelijk ontslag in de weg staan. Zo mag ontslag wegens disfunctioneren nooit het gevolg zijn van onvoldoende scholing. Ook bij het verval van een functie of bij arbeidsongeschiktheid geldt een scholingsplicht. Die verplichting is wettelijk verankerd sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht in 2015. Werknemers hebben in ontslagzaken een extra troef in handen door een beroep te doen op die scholingsplicht. Tot nu toe spelen zij deze troef opvallend weinig uit.


Hoofdredacteur Arbeidsrecht Sdu