Brieven

Brieven

Thierry Baudet

Wanneer spreken we af?

Beste Thierry. Ik vergeleek na de verkiezingen Nederland met Pakistan, het land dat mijn ouders ontvluchtten omdat ze behoorden tot de vervolgde Ahmadiyya-moslimgemeenschap. Ik voelde angst dat ik hier als moslim niet meer welkom ben. Toen iemand opriep tot geweld tegen jou veranderde mijn gevoel. We leven in een vrije samenleving waar een ieder zijn gedachtegoed mag uitdragen (mits binnen de wet). Ik wil graag uw verhaal horen en u vertellen hoe ik tegen ons mooie land aankijk en de toekomst zie. Om te vertellen hoe ik denk dat we ons kunnen optrekken aan elkaars krachten en elkaar kunnen helpen met onze zwaktes. Hoe we terug moeten naar de kern van absolute rechtvaardigheid. Zet jij de koffie klaar? Ik drink mijn koffie zwart en zonder poespas.


Moslimschrijversgilde Nederland

Midden-Oosten

Niet zo vrije kunst

Wim Pijbes besteedt in zijn bijdrage over de vele nieuwe musea in de Golfstaten (Wereldwijd is het museum in opmars, vooral in de Golfstaten, 21/3) geen aandacht aan de moeizame relatie van de regimes met vrijheid van meningsuiting. Het in je territoir hebben van een megalomaan en door een gerenommeerde architect ontworpen museum lijkt belangrijker dan wat er aan kunst geboden wordt. Daadwerkelijke interesse, laat staan leven naar of je laten inspireren door wat kunst wil uitbeelden, inclusief protest tegen onderdrukking en armoe, staat op de tweede plaats.

Statenverkiezingen (1)

Leugenachtig gedrag

Met verbijstering las ik het artikel Denk krijgt toch nog een Statenzetel in Flevoland (26/3). De verbijstering slaat niet op het feit dat Denk een zetel krijgt, maar dat politici op meerdere verkiezingslijsten mogen staan, terwijl één persoon natuurlijk maar één keer gekozen kan worden. Het blijkt zelfs zo te zijn dat een favoriet wel op de lijst kan staan, maar helemaal niet de bedoeling heeft daadwerkelijk de zetel in te nemen. Kiezers hebben vertrouwen in jou en stemmen dus op jou, dan hoor je je zetel in te nemen als je gekozen wordt. Fantasma voor Democratie! Hier is maar één woord voor: kiezersbedrog!

Statenverkiezingen (2)

Richt GroenRechts op

Hoeveel mensen zullen er geweest zijn die in het stemhokje de ongemakkelijke keuze hebben moeten maken tussen een sterk klimaat/milieubeleid en een restrictief immigratiebeleid? Voor die mensen zou er GroenRechts moeten zijn. Een partij die vol gaat voor deze zaken en dat doet op basis van gedegen argumenten. En dan ook nog voor een sterke EU is. Wie durft?

Mammoet Freek

Spot-on!

De cartoon van Freek de Jonge als mammoet door tekenaar Oppenheimer (26/3) is helemaal raak: de ogen staan nog helder achter de bril, hij kan met die slurf fors trompetteren en kijk uit voor zijn slagtanden. Freek is nog lang niet uitgestorven!

Schuldig erfgoed

Laat los, laat gaan

We hebben al een overvloed aan Duitse bunkers in Nederland (‘Staak de verkoop van de bunker van Seyss-Inquart’, 26/3). Het lijkt erop dat we onze bezetters gaan verheerlijken, de gedachte alleen al. Ik ken de bunker van Seyss-Inquart van binnen. Troosteloos. Om claustrofobie van te krijgen. Laat die bunker toch gewoon aan zijn lot over, de natuur van Clingendael zal er na verloop van tijd bezit van nemen. Op die manier wordt de bunker een metafoor, symbool voor de teloorgang van het nazisme en zijn misdadigers. Jammer dat deze optie niet is overwogen... maar het kan nog!


historisch onderzoeker Clingendael en Oosterbeek

Correctie & aanvulling

Ander beroep

In het interview ‘De meest nette bewoording is dat ik me verbaasd heb’ (23/3, R4-R6) met de Rotterdamse ex-wethouder Adriaan Visser staat abusievelijk in zijn cv dat hij zestien jaar lang accountant was. Visser was consultant.