Hogescholen werken dit jaar niet mee aan Nationale Studenten Enquête

De kwaliteit van de jaarlijkse enquête, die wordt uitgevoerd door website Studiekeuze123, vertoont volgens de hogescholen “ernstige tekortkomingen”.

Studenten volgen een college in een collegezaal in Amsterdam.
Studenten volgen een college in een collegezaal in Amsterdam. Foto Robin Utrecht/ANP

Hogescholen gaan dit jaar niet meewerken aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De Vereniging Hogescholen meldt dinsdagavond dat zij dit jaar “ernstige tekortkomingen” heeft geconstateerd in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de enquête, die jaarlijks wordt uitgevoerd door website Studiekeuze123. De enquête zou daarom geen betrouwbare bron voor studiekeuze-informatie zijn.

Veel studenten en hogescholen hebben dit jaar geklaagd over de vragenlijsten, aldus de koepelvereniging. Studierichtingen zouden bijvoorbeeld met de verkeerde namen zijn aangeduid, waardoor respondenten een verkeerde studierichting invulden. Daardoor zou de respons van een aantal studierichtingen afwijken van uitslagen van voorgaande jaren.

Ook de nieuwe privacywetgeving (AVG) zou voor problemen hebben gezorgd. Hogescholen mogen sinds de AVG de studentengegevens niet meer vooraf invullen, waardoor respondenten fouten maken bij het invullen van gegevens. Daarnaast waren er problemen bij het gebruik van smartphones of tablets voor de vragenlijsten. Volgens de koepelorganisatie leidt dit alles tot “onbetrouwbare en dus onbruikbare resultaten”, en dus willen de hogescholen niet meer meewerken aan de enquête van dit jaar.

Onafhankelijk onderzoek

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) vindt het echter te vroeg om de stekker eruit te trekken en wil wachten op het onafhankelijk onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de betrouwbaarheid van de enquêtedata. “Wij denken dat een deel van de data nog wel bruikbaar zou kunnen zijn”, aldus een VSNU-woordvoerder. Mocht blijken dat de data dat niet is, dan stappen de universiteiten er mogelijk alsnog uit.

Scholieren denken dat hun studiekeuze de rest van hun leven bepaalt. Het studiekeuzebureau kan helpen: „Leer eerst jezelf kennen. Pas dan kun je kiezen.”

Studiekeuze123 erkent dat er fouten zijn gemaakt in de beginfase van de enquête. “We gaan nu zo goed mogelijk proberen om de studentengegevens aan de juiste studierichtingen te koppelen”, verklaart een woordvoerder. Omdat de respons van de enquête tot nu toe is achtergebleven op die van vorig jaar, krijgen studenten nog twee weken extra de tijd om deze in te vullen.

De Vereniging Hogescholen zegt overleg te willen blijven voeren met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en studentenorganisaties over studiekeuze-informatie, en op andere manieren de kwaliteit van het onderwijs en tevredenheid onder studenten te blijven meten.

Het grootschalig onderzoek van de NSE vraagt elk jaar studenten die zijn ingeschreven op hogescholen of universiteiten hun mening te geven over hun opleiding. Studiekeuze123 heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen deze enquête uit te voeren. Voor de NSE van 2018 vulden ruim 744.000 studenten van 73 hogescholen en universiteiten de vragenlijsten in.