EU-besluit over verruiming van WW-regels uitgesteld

Nederland is ongelukkig over het EU-voorstel dat arbeidsmigranten langer aanspraak kunnen maken op hun WW-uitkering in het buitenland.

Huisvesting van Poolse arbeidsmigranten op een recreatiepark in Rijsbergen.
Huisvesting van Poolse arbeidsmigranten op een recreatiepark in Rijsbergen. Foto Piroschka van de Wouw/ANP

De stemming over de nieuwe EU-regels voor het naar het buitenland meenemen van een WW-uitkering door arbeidsmigranten, is uitgesteld. De lidstaten zouden er woensdag over beslissen, maar na bezwaren van onder meer Nederland heeft de Roemeense EU-voorzitter een werkgroep ingesteld om de kritiek te onderzoeken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen NRC na berichtgeving door NOS.

Volgens de nieuwe regels zou de periode dat een arbeidsmigrant zijn uitkering kan meenemen naar een ander EU-land uitgebreid worden van drie naar zes maanden. Nederland ziet deze nieuwe regels niet zitten. Samen met Duitsland, Luxemburg, België en Denemarken heeft Nederland een lijst met bezwaren ingediend.

Fraude met WW door arbeidsmigranten

De vijf lidstaten vragen zich af hoe er gecontroleerd gaat worden dat een uitkeringsgerechtigde zich houdt aan de sollicitatieplicht. Ook willen ze duidelijkheid over wie er moet optreden bij fraude. Tot slot vinden de landen dat niet goed genoeg is onderbouwd waarom de verlenging van drie naar zes maanden nodig is. De commissie die zich over deze vragen buigt rapporteert vrijdag aan de Europese Raad.

Nederland is fel tegen de uitbreiding van de WW-regeling voor arbeidsmigranten, omdat hier mogelijk veel fraude mee wordt gepleegd. Dat onthulde Nieuwsuur bijvoorbeeld in oktober. Een arbeidsmigrant die langer dan een maand in Nederland werkt heeft daarna recht op een uitkering, mits de migrant buiten zijn of haar schuld wordt ontslagen en voldoet aan de sollicitatieplicht. Volgens Nieuwsuur controleert de uitkeringsinstantie UWV echter zelden of er wel aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Het akkoord is al gesloten

Het is opvallend dat er nog verder onderzoek wordt gedaan naar de nieuwe regels. Vorige week sloten de Europese Commissie, de EU-landen en het Europees Parlement een akkoord. De kans leek toen klein dat het nog zou worden verworpen. Het akkoord hoefde alleen nog maar bekrachtigd te worden.

Het Europees Parlement verwacht ergens in april te stemmen over het voorstel. Het parlement wil voor de verkiezingen alle lopende voorstellen tot stemming hebben gebracht. Als de stemming wordt uitgesteld tot na de Europese verkiezingen, tussen 23 en 26 mei, dan is het lot van de regeling onzeker. Dit omdat de politieke verhoudingen dan mogelijk anders komen te liggen.

Lees ook: Kan Nederland de nieuwe EU-regels nog tegenhouden? Vijf vragen over het langer meenemen van WW.