Brieven

Brieven

Statenverkiezingen (2)

Laat mijn stem gelden

Met de monsterzege van FvD in de Eerste Kamer als aanleiding, spoor ik SP, PvdA en GroenLinks aan over hun eigen schaduw heen te stappen en te fuseren tot één links democratische partij met twintig zetels in diezelfde Eerste Kamer. In één keer is de politiek ontsplinterd en zijn de verhoudingen duidelijker. Mijn linkse stem zal effectiever zijn.

Drugsafval

Open Schurendag

De hoeveelheid chemisch afval van drugsproductielocaties is nu zo groot, dat ik voorstel niet alleen een Open Monumentendag te houden, maar ook een Open Schurendag. Op die dag kunnen politie én leger samen alle schuren en loodsen van particulieren en bedrijven in het buitengebied en op industrieterreinen controleren op illegale activiteiten. In de provincies met de meeste overlast van drugsafval is het beter om niet te kiezen voor een jaarlijkse dag, maar een maandelijkse. De gevaren voor mens en natuur nemen jaarlijks sterk toe en worden steeds groter door andere samenstellingen. Grotere actie met zwaardere middelen is echt nodig.

Dovendialoog

Niet aan dovemansoren

De meestal scherpe Europa-columnist Luuk van Middelaar heeft het zo nu en dan over een ‘dovendialoog’ om aan te geven dat partijen elkaar niet begrijpen, zoals Frankrijk en Duitsland (Het dringende wint het van het belangrijke, 22/3). Wat een onfortuinlijk beeld. Dankzij diverse gebarentalen kunnen doven elkaar namelijk juist uitstekend begrijpen. Sterker nog: iedere gebaarder weet dat doven beter dan horenden in staat zijn over grenzen heen te communiceren. Een idee voor Macron en Merkel, gebarentaal?

Cartoon Oppenheimer

Ken uw klassieken

De cartoon van Oppenheimer is een geniale vondst. Het is een ‘kopie’ van een scène uit de satire The Great Dictator van Charlie Chaplin waarin hij Hitler op de hak neemt. Iedereen die vindt dat deze illustatie ‘niet kan’, kent blijkbaar deze film uit 1940 niet. Opvallend is trouwens ook Baudets opgestoken middelvinger waarop de globe balanceert met alleen Nederland erop.

Necrologie Andriessen

Hij is een der iconen

De beschrijving van de loopbaan van Frans Andriessen in de krant was nogal eenzijdig. Alleen zijn verdiensten in de Nederlandse politiek werden belicht, zij het met de toevoeging dat hij daarna een invloedrijk Commissaris in Brussel was. Dat laatste lijkt me een understatement: drie termijnen lid van de Commissie inclusief vice-voorzitterschap; met Jacques Delors de wegbereider van de EMU en de architect van het toetredingsproces van de Midden- en Oost-Europese landen. Ook zijn rol om het Europees landbouwbeleid op een nieuwe leest te schoeien dient vermeld te worden. Het is niet overdreven om hem tot een der iconen van het Europees integratieproces te rekenen; zijn invloed op de Nederlandse politiek doet daar niets aan af.


ex-woordvoerder van Frans Andriessen

Correcties/aanvullingen

Scott Pruitt

In Amerikaanse politiek dreigt méér fijnstof toe te staan (23/3, p. W12) staat dat de door president Trump benoemde Scott Pruitt directeur is van de Amerikaanse Environmental Protection Agency. Hij trad echter op 6 juli 2018 af. Er liepen toen een tiental gerechtelijke vooronderzoeken tegen hem.

Krantenleesgedrag

In Laat de boel maar eens effe veranderen (23/3, p. 2-3) is het krantenleesgedrag van FvD-stemmers verkeerd weergegeven. Juist is: 30 procent van de Telegraaf-lezers, 23 procent van de FD-lezers stemde dit jaar op de partij.

Wapenbezit

In een inzet bij Bezeten door de angst voor ‘omvolking’ (16/3, p. 4-5) staat dat één op de drie Nieuw-Zeelanders een wapen bezit. Dat klopt niet. Het getal was gebaseerd op het aantal wapens in het land, gedeeld door het aantal inwoners (33 procent). Er werd geen rekening gehouden met wapenbezitters die meerdere wapens hebben.