Kinderombudsman: kwaliteit jeugdzorg onder druk

Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben. Instanties werken ook vaak langs elkaar heen.

"Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip", waarschuwt kinderombudsman Margrite Kalverboer.
"Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip", waarschuwt kinderombudsman Margrite Kalverboer. Foto Roos Koole/ANP

De kwaliteit en continuïteit van de jeugdzorg staan onder druk. Kinderombudsman Margrite Kalverboer waarschuwt dat, vier jaar na de invoering van de nieuwe Jeugdwet, de jeugdhulp nog altijd niet is verbeterd. Instanties werken “vaak langs elkaar heen”, er zijn grote verschillen tussen gemeenten en soms is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke zorg. Dat schrijft ze dinsdag in een brief aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA).

Kalverboer ontving de afgelopen periode “vele signalen” dat problemen in de jeugdzorg en het passend onderwijs “steeds groter worden”. Zo is er geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, wisselen voogden elkaar snel af en zitten sommige kinderen maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. “De problemen zijn door gebrek aan samenhang nog lang niet opgelost”, schrijft zij. “Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip.”

Lees ook het recente verhaal over hoe de nieuwe Jeugdwet in praktijk werkt: Te vaak is het de jeugdzorg zélf die kinderen beschadigt, over de jeugdzorgregio Rotterdam.

Ruim 400 duizend jongeren in de jeugdzorg

Door allerlei regels, wetten en afspraken wordt de jeugdzorg bemoeilijkt. De Kinderombudsman pleit daarom voor een “overkoepelende visie” tussen organisaties, departementen, gemeenten en actieplannen. In die visie moeten de belangen van een kind voorop staan, wat nu onvoldoende het geval is. “Het is de hoogste tijd dat alle kinderen gaan profiteren van deze inspanningen”, aldus Kalverboer. Op korte termijn wil ze in gesprek met minister De Jonge.

Vier jaar geleden werd de nieuwe Jeugdwet ingevoerd, met als motto ‘één gezin, één regisseur, één plan’. Met de decentralisatie werden de gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De Kinderombudsman kreeg het afgelopen jaar 1.998 meldingen binnen, waarvan bijna dertig procent ging om jeugdhulp en -GGZ. Een kwart van de meldingen ging over (passend) onderwijs en pesten. Het jaar ervoor kwamen er meer meldingen over jeugdhulp en passend onderwijs binnen. In 2017 ontvingen ruim 400 duizend jongeren jeugdzorg.

Lees ook over Dorine (18): Vanaf je achttiende sta je er alleen voor. Dat werkt niet. “Ik snap echt geen fuck van belastingen.”