Het pensioenfonds belegt duurzamer

Nieuwe index Pensioenfonds Detailhandel wil passief beleggen, rendement halen én duurzamer beleggen. Daarvoor is nu een speciale index ontwikkeld.

Foto Getty Images/Istock

Het Pensioenfonds Detailhandel heeft ongeveer een kwart van zijn belegd vermogen ondergebracht in een speciaal ontwikkelde index voor duurzame beleggingen. Het is de bedoeling het totale vermogen, 21 miljard euro, de komende jaren duurzaam te beleggen, zo maakt het pensioensfonds deze dinsdag bekend.

De nieuwe index is ontwikkeld door FTSE Russell en wordt beheerd door BlackRock, de vaste beheerder van de beleggingen van het fonds. De index voldoet aan het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid dat het pensioenfonds voorstaat, en is gekoppeld aan een aantal duurzame doelstellingen die in Verenigde Naties-verband zijn opgesteld.

Daarmee lost FTSE Russell een probleem op dat veel indexbeleggers hebben: passief beleggen in de huidige indices is vaak lastig te combineren met duurzaam beleggen. Die indices volgen immers alle bedrijven, dus ook relatief vuile of ‘asociale’ bedrijven.

Henk Groot, hoofd beleggingen van het Pensioenfonds Detailhandel: „We wilden passief blijven beleggen – zoals we altijd al doen – en tegelijkertijd onze beleggingen in ontwikkelde economieën meer duurzaam maken. Daarom hebben we van vier bestaande portefeuilles, Europa, Azië, Japan en Amerika, een nieuwe portefeuille gemaakt van 5,8 miljard euro, en die in overeenstemming gebracht met de voor ons relevante duurzame doelstellingen van de Verenigde Naties.”

Het Pensioenfonds Detailhandel onderschrijft vier van de zeventien duurzame doelstellingen van de VN: waardig werk en economische groei, verantwoorde consumptie en productie, klimaatactie, en vrede, justitie en sterke instellingen. Fondsvoorzitter Henk van der Kolk: „Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht onder de deelnemers van ons fonds bleek dat zij duurzaamheid belangrijk vinden in ons beleggingsbeleid. Daar hebben we naar geluisterd. Sterker: onze deelnemers hebben de VN-doelstelling voor verantwoorde consumptie en productie toegevoegd aan de drie doelen die wij oorspronkelijk hadden uitgekozen.”

De gevolgen van het besluit zijn groot voor het pensioenfonds en de bedrijven waarin het belegt. Zo is hun aantal door de nieuwe index gedaald van 1.600 naar 1.100. Groot: „Dat is niet zozeer het gevolg van actieve uitsluiting van bepaalde sectoren, maar meer van de weging van bedrijven in de index. Een aantal deelnemingen werd in de nieuwe opzet zo klein dat we er niet in verder wilden.”

Lees ook over de groene ambities van financiële instellingen: De vijftig tinten groen van het duurzame beleggen

In de doelstellingen is direct progressie te zien. Zo zijn CO2-productie en oliereserves met de helft afgenomen tegenover de oude situatie, en stijgt het aandeel ‘groene omzet’ met 10 procent, meldt het pensioenfonds.

Het fonds verwacht niet dat het rendement, en daarmee de hoogte van pensioenen en premies, onder de wijziging zal lijden. Van der Kolk: „De kern is dat we ook met deze wijziging niet meer risico nemen. De verwachte rendementen komen dus ook niet onder druk te staan.”

Het pensioenfonds en BlackRock bekijken de komende tijd of de nieuwe index het uitgangspunt waarmaakt: rendement voor pensioendeelnemers maken, plus de duurzaamheidsdoelstellingen halen. Van der Kolk: „Mochten er kinderziektes in de nieuwe index zitten, dan halen we die eruit. We hebben al voorwerk gedaan om het nieuwe beleid ook toe te passen op onze portefeuilles met bedrijfs- en staatsobligaties en opkomende markten.”

De fondsvoorzitter sluit niet uit dat hij de komende jaren meer duurzame VN-doelstellingen opneemt in het beleggingsbeleid. „De wereld staat niet stil, en wij kijken goed naar wat andere fondsen doen. Als onze deelnemers het ook willen en als het werkt, breiden we verder uit.”