CBS: sterkste groei inkomens van huishoudens sinds 2001

Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar 2,6 procent meer te besteden dan een jaar eerder. In 2017 bleef de stijging van het beschikbaar inkomen nog “beduidend achter” bij de groei van de economie.

In 2017 bleef de inkomensgroei nog "beduidend achter" bij de economische groei van Nederland.
In 2017 bleef de inkomensgroei nog "beduidend achter" bij de economische groei van Nederland. Foto Lex van Lieshout / ANP

Nederlandse huishoudens hadden vorig jaar 2,6 procent meer te besteden dan een jaar eerder. Het betreft de sterkste groei van het reëel beschikbaar inkomen sinds 2001, schrijft het CBS dinsdag op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens.

De inkomensgroei hield in 2018 gelijke tred met de groei van de Nederlandse economie. De Nederlandse economie groeide in de laatste drie maanden van 2018 met 0,5 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor, maakte het CBS dinsdag bekend. Ten opzichte van een jaar eerder nam het bruto binnenlands product (bbp) met 2,7 procent toe. De Nederlandse overheid noteerde voor het tweede jaar op rij een begrotingsoverschot.

In 2017 bleef de stijging van het beschikbaar inkomen nog “beduidend achter” bij de ontwikkeling van het bbp. De stijging komt voor een deel doordat er in het laatste kwartaal van vorig jaar 235.000 meer banen waren dan een jaar eerder.

De economische vooruitzichten zijn iets minder positief dan een maand geleden, blijkt uit de Conjunctuurklok van het CBS. Het CBS gebruikt die klok, waarin 13 indicatoren samenkomen, om de stand van de Nederlandse economie te voorspellen.

Overheidsoverschot naar 1,5 procent

De Nederlandse overheid noteerde in 2018 een begrotingsoverschot van ruim 11 miljard euro, 1,5 procent van het bbp. Eerder ging het kabinet uit van een overschot van 0,8 procent van het bbp. Bij een gelijkblijvend bbp is dit een overschot van ruim 5 miljard euro.

De overheidsinkomsten en -uitgaven stegen, blijkt uit de CBS-cijfers over de overheidsfinanciën. De inkomsten namen in 2018 toe met 4,7 procent, naar 337 miljard euro. De overheid schreef ook 800 miljoen euro bij van het OM, dat in september schikte met ING in een zaak rond het tekortschietende antiwitwasbeleid van de bank.

De collectievelastendruk – de som van alle door de overheid ontvangen belastingen en premie – steeg naar 38,4 procent, het hoogste sinds CBS begon met de berekening in 1995. De overheid gaf ook meer geld uit dan eerdere jaren, een stijging van 4,1 procent naar circa 326 miljard euro.

De overheidsschuld daalde in 2018 naar 52,4 procent van het bbp of 405 miljard euro. In 2017 lag de staatsschuld op 57 procent van het bbp.