Dit wilden onze lezers weten over het Rusland-onderzoek

VS-correspondent Bas Blokker beantwoordde vragen van abonnees over het Rusland-onderzoek. Lees hier de vragen en antwoorden terug.

Speciaal aanklager Robert Mueller rondde vrijdag zijn onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen af.
Speciaal aanklager Robert Mueller rondde vrijdag zijn onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen af. Foto Cliff Owen/AP

President Trump kan opgelucht adem halen. Er is geen bewijs voor samenspanning van Trumps campagneteam met de Russische regering. Ook is er geen grond voor vervolging wegens belemmering van de rechtsgang door de president. Dat is de samenvatting van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

Wat betekent dit voor de onderzoeken die de Democraten eerder naar de president hebben opgezet? En hoe zit het met de verschillende strafrechtelijke onderzoeken die Trump nog boven het hoofd hangen?

Van 13.30 tot 14.30 uur op maandag 25 maart beantwoordde VS-correspondent Bas Blokker vragen over het Rusland-onderzoek.

Hier een samenvatting van de vragen van onze lezers en de antwoorden van Bas Blokker.

Waarom kunnen de Democraten zich niet neerleggen bij de uitkomsten van dit onderzoek? Wat hopen de democraten te bereiken met het openbaar maken van het volledige rapport? Is het niet beter om te stoppen met de machtsstrijd en beginnen met een constructieve samenwerking? - HFD Hibma
Bas Blokker: Ik denk dat de Democraten dat niet gaan doen - hoe onverstandig het misschien ook is. Hier past een geschakeerd antwoord. We hebben aan de ene kant van de Democraten druistige nieuwe afgevaardigde als Rachida Tlaib, die volgens mij nog niet eens de eed had afgelegd of ze zei al in een zaaltje vol fans: “We’re gonna impeach the motherfucker!” Aan de andere kant staat speaker Nancy Pelosi die heeft gezegd dat ze zonder heldere conclusies van Mueller en zonder de steun van Republikeinen in het Congres niet aan impeachment wil beginnen. Nou, lees de eerste reacties; steun van de Republikeinen voor impeachment hoeft ze niet meer te verwachten.

Ik denk dat er Democraten (en ook wat anti-Trump-Republikeinen) zijn die hopen dat ze uit Muellers rapport voldoende schadelijke brandstoffen tegen de president kunnen oppompen om hem in de campagne mee te bestrijden. Is dat verstandig? Dat hangt af van de bevindingen van Mueller, lijkt mij.

En wat uw laatste opmerking betreft, kunnen ze niet beter constructief samenwerken? Je zou denken van wel, maar in het algemeen leidt het tweepartijenstelsel in de Verenigde Staten al tot een ‘winner takes all’-houding, en dus tot polarisatie. En de politieke polarisatie weerspiegelt in deze tijd ook een reële maatschappelijke polarisatie, al is die altijd gematigder en genuanceerder dan je het in de partijpolitiek terugziet.

Is de uitkomst van dit onderzoek enkel goed nieuws voor Trump? Hoe veilig is hij hiermee? - JF van Luik
Het is voornamelijk goed nieuws voor Trump. De kwestie van belemmering van de rechtsgang heeft minister Barr flink vertroebeld, daar is Trump nog niet vanaf door deze brief. En dan lopen er nog zowel strafrechtelijke onderzoeken naar zijn bedrijf en zijn inauguratiecommissie als parlementaire onderzoeken naar een hele boel. Voor die onderzoeken in het Huis geldt in mijn ogen wel: zonder de ‘push’ van een hard oordeel van Mueller, wordt het moeilijk voor de Democraten om een overtuigende zaak tegen de president op te tuigen. Ze maken zich al snel kwetsbaar voor het verwijt van ‘actie beschadiging president’, ofwel ‘WITCH HUNT‘!

Denkt u dat het hele rapport alsnog bekend zal worden gemaakt? En zal dit invloed hebben op de volgende presidentsverkiezingen? - F Rekveldt
Of het hele rapport bekend wordt gemaakt, hangt vooral af van hoe Mueller het heeft opgeschreven. Dat klinkt misschien gek, maar hier is waarom. Minister Barr van Justitie verwijst in zijn brief naar de wet- en regelgeving voor de speciaal aanklager en hij wijst erop dat er wettelijke beperkingen zijn aan de openbaarheid. Het zou, schrijft Barr, zelfs strafbaar kunnen zijn om bepaalde delen bekend te maken. “Het rapport bevat materiaal dat valt of zou kunnen vallen onder de Federal Rule of Criminal Procedure 6(e).”
Ik moet bekennen dat ik de wet er nog niet op heb nageslagen, maar ik denk niet dat Barr dit uit zijn duim zuigt. Het gaat met name om zaken die voor een grand jury worden behandeld - en Mueller heeft een grand jury ingesteld.

Als Mueller die delen van zijn rapport handzaam bij elkaar heeft gegroepeerd, dan zou Barr ze kunnen weglaten of weglakken en dan kan verder het hele rapport naar buiten. Als Mueller daarentegen een klassiek vervolgingsdossier heeft geschreven, dan moet hij haast wel de zaken die hij voor de grand jury heeft gebracht, door het hele rapport hebben geweven, als argumenten voor zijn conclusies. In dat geval zal er kunst- en vliegwerk aan te pas moeten komen, wil Barr zijn belofte van “maximale openheid” kunnen houden.

Wordt er wel gesproken over Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen? - H de Lange
In de brief die minister Barr van Justitie zondag stuurde – hier is de link naar die brief - staan maar vier zinsdelen uit het rapport van Mueller geciteerd. De pogingen van Rusland om de verkiezingen te beïnvloeden worden als een gegeven beschouwd, door Barr in elk geval. Hoe Mueller het precies in zijn rapport opschrijft hoop ik gauw te lezen te krijgen, maar het zal in het verlengde liggen van de aanklachten die hij eerder tegen tientallen Russen en drie Russische bedrijven deed uitgaan.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.