RAI Vereniging wil maximumsnelheid in bebouwde kom verlagen

Hoewel het aantal verkeersslachtoffers daalt, is die daling “nog lang niet voldoende”, stelt de RAI Vereniging. Het aantal (zwaar)gewonden neemt juist toe.

De RAI Vereniging hoopt dat er in 2050 niet langer doden in het verkeer vallen.
De RAI Vereniging hoopt dat er in 2050 niet langer doden in het verkeer vallen. Foto Koen Suyk/ANP

De maximumsnelheid in de bebouwde kom moet verlaagd worden van 50 naar 30 kilometer per uur. Daarvoor pleit de RAI Vereniging maandag. De maatregel moet volgens de belangenvereniging van autofabrikanten en -importeurs de verkeersveiligheid verhogen en de geluidsoverlast verlagen.

Hoewel het aantal dodelijke slachtoffers in 50-kilometerzones daalt, neemt het aantal (zwaar)gewonden juist toe, stelt de RAI Vereniging maandag. De daling van het aantal dodelijke slachtoffers is volgens voorzitter Steven van Eijck “nog lang niet voldoende”.

‘In 2050 nul verkeersdoden’

De RAI-voorzitter wil dat er in 2050 geen doden meer vallen in het verkeer en daarnaast letsel minimaliseren. Het verlagen van de maximumsnelheid in de bebouwde kom moet daaraan bijdragen. “Immers, ongeveer eenderde van alle ongevallen met dodelijke afloop wordt (mede) veroorzaakt door een te hoge snelheid.”

Van Eijck wijst ook op de drukker wordende wegen: ouderen blijven langer rijden en nieuwe typen elektrische en gemotoriseerde voertuigen doen hun intrede. De lagere snelheidslimiet zal de snelheidsverschillen tussen “kwetsbare verkeersdeelnemers” en de rest van het verkeer wegnemen.

De RAI wil bovendien dat die lagere snelheid strikt gehandhaafd wordt, door de weg zo in te richten dat er niet harder gereden kan worden en door met camera’s te controleren. Als op bepaalde plekken in de bebouwde kom toch harder gereden moet worden dan 30 kilometer per uur, dan moet de rest van het verkeer bovendien “duidelijk worden gescheiden de hoofdrijbaan”.

Veel gemeenten kennen al 30-kilometerzones. Invoering van dergelijke gebieden tussen 1998 en 2008 leidde volgens de RAI Vereniging tot naar schatting tussen de 51 en 77 minder verkeersdoden per jaar.

RAI-voorzitter Steven van Eijck zal de lagere maximumsnelheid maandagavond voorstellen tijdens een jaarlijks diner van de vereniging in Den Haag, waarbij staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66) gastspreker is.