Ruimer pardon

Mogelijk toch asiel 1.070 kinderen

Meer dan duizend kinderen krijgen mogelijk toch asiel in Nederland door de verruiming van het kinderpardon. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat de aanvraag voor kinderpardon van 1.070 kinderen beoordelen. De IND hoopt de kinderen voor eind dit jaar uitsluitsel te geven over hun toekomst in Nederland.De aanvragen betreffen nieuwe en oude zaken. Namens ongeveer zevenhonderd kinderen werd al eerder een aanvraag gedaan; die kinderen mogen in principe blijven. Ook konden nieuwe gezinnen die nog nooit aanspraak hadden gemaakt op het kinderpardon, zich tot eind februari bij de IND melden. (NRC)