Opinie

Black-out

Mondeling presenteren, de laatste bijeenkomst. Voorafgaand aan het college bespreken de studenten het NOS-slotdebat: welke politiek leider maakte indruk, welke niet? Tijdens zijn eindpresentatie vergeet een student zijn tekst, de zo gevreesde black-out. Een groepsgenoot in het publiek steekt hem een helpend handje toe en roept: „Caroliene?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl