Verdeeldheid binnen IND over verblijfsstatus Russische miljonair

Vluchtelingenbeleid Een Russische oud-politicus en multimiljonair heeft al decennia een Nederlandse asielvergunning. Hij woont niet in Nederland, terwijl dat wel een vereiste is.

Anton Vaganov

Een Russische oud-politicus en multimiljonair heeft al decennia een Nederlandse asielvergunning. Hij woont niet in Nederland, terwijl dit voor de vergunning een vereiste is. Herhaalde pogingen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om die in te trekken, liepen stuk op besluiteloosheid en interne verdeeldheid bij het speciaal hiervoor ingerichte intrekkingsteam in Zwolle.

Dat blijkt uit gesprekken met betrokkenen en interne IND-documenten in het bezit van NRC. De documenten beschrijven ook andere gevallen waarover binnen de IND discussie is. Zoals een Jamaicaan die zijn partner vermoordt en toch zijn vergunning houdt. En een Turk die in Turkije én in Nederland voor geweldsdelicten is veroordeeld, maar wiens asielvergunning niet wordt ingetrokken.

Een commissie startte onlangs in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid een onderzoek naar het intrekkingsteam van de IND. De afdeling zou vergunningen te vaak níet intrekken.

Bij het intrekkingsteam van de IND komen signalen binnen over vreemdelingen die strafbare feiten plegen, niet langer in Nederland wonen of hebben gelogen over hun identiteit. Het team onderzoekt deze intrekkingsgronden en beslist vervolgens of iemand mag blijven.

Bij die beslissingen spelen persoonlijke voorkeuren of de angst om zaken te verliezen bij de rechter of negatief in het nieuws te komen, een rol, blijkt uit onderzoek van NRC.

Lees ook het onderzoeksverhaal: Russische multimiljonair met asielvergunning

De Rus Joeri Sverdlov kreeg in 1991 asiel in Nederland, maar ging vervolgens terug naar Sint-Petersburg. Hij bouwde daar zijn bestaan op en werd een belangrijk zakenman en politicus. Tussen 2007 en 2011 zat hij namens de partij van Vladimir Poetin in de Doema.

Medewerkers van het intrekkingsteam zitten niet op één lijn over Sverdlov. Ze weten dat hij in Nederland alleen een postadres heeft bij zijn voornaamste zakenpartner – kippenmiljonair Bert van den Brink uit Ermelo. De ene ambtenaar probeert daarom diens vergunning in te trekken, de volgende geeft hem het voordeel van de twijfel. Sinds 2011 heeft de dienst tot drie keer toe geprobeerd zijn vergunning in te trekken, zonder resultaat.

In een reactie laat een woordoverder van de IND weten niet in te gaan op individuele gevallen. Volgens de dienst wordt willekeur bij het intrekkingsteam tegengegaan door teamoverleg, „kwaliteitsmeting achteraf” en „een facultatieve collegiale toets vooraf”.

Steenrijke Rus met asielvergunning pagina 26 - 29