‘Kabinet met CDA investeerde meer dan PvdA had gewild’

Sybrand Buma (CDA)

In debat met Lodewijk Asscher (PvdA) trok Sybrand Buma (CDA) het imago van de PvdA als investeringspartij in twijfel. „De coalitie waar het CDA in zit, investeert niet alleen in het onderwijs meer dan de PvdA wilde doen bij de laatste verkiezingen, maar ook in zorg meer dan de PvdA wilde doen, ook in veiligheid meer dan de PvdA wilde doen.” We checken de uitspraak op alle drie beleidsterreinen.

Omdat Buma zelf geen periode aangaf, hanteren we de structurele extra investeringen vanaf 2021, dus vanaf het einde van deze kabinetsperiode. Dat is het meetjaar dat zowel de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau als de financiële verwerking van het regeerakkoord aanhoudt.

Onderwijs: De PvdA kondigde in het verkiezingsprogramma in 2017 aan structureel 2,6 miljard euro in onderwijs te willen investeren. Het kabinet reserveerde in het regeerakkoord 1,6 miljard euro voor investeringen in onderwijs. Het regeerakkoord investeerde dus minder dan het PvdA had voorgenomen.

Zorg: De PvdA wilde in 2017 een bedrag van 3,2 miljard euro investeren in de zorg. Het kabinet besloot tot een bezuiniging van 1,7 miljard euro. Ook dat is minder dan de PvdA had aangekondigd.

Veiligheid: Voor veiligheid reserveerde de PvdA 0,4 miljard euro (en nog eens 0,4 miljard extra voor defensie). De investeringen in veiligheid in het regeerakkoord bedragen iets meer dan 0,4 miljard euro (414 miljoen).

Alleen de investeringen in veiligheid waren in het regeerakkoord van het kabinet hoger dan in het PvdA-verkiezingsprogramma. Voor onderwijs en zorg gold het tegendeel. We beoordelen de uitspraak als grotendeels onwaar.