‘In China is er in één week meer CO2-uitstoot dan in Nederland in een jaar’

Geert Wilders (PVV)

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceert een uitgebreid jaarlijks rapport over de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. In de tabellenbijlage van de meest recente editie staat dat China in 2017 10,9 gigaton (miljard ton) CO2 uitstootte; in Nederland was dat 0,2 gigaton. De CO2-uitstoot is in China dus 54,5 keer zo hoog als in Nederland. Dat China in één week meer CO2 uitstoot dan Nederland is dus waar.