‘De zorg is in tien jaar zeker niet goedkoper geworden’

Lilian Marijnissen (SP)

In het eerste duel pleitte SP-leider Lilian Marijnissen ervoor dat de marktwerking in de gezondheidszorg moet worden teruggedraaid. ‘De zorg is geen markt’, luidde haar stelling in debat met premier Rutte. Zijn partij, de VVD, heeft in 2008 de marktwerking de zorg geïntroduceerd. De beoogde doelstellingen zouden volgens haar niet zijn gelukt: „De zorg is niet beter geworden en zeker niet goedkoper.” We checken het tweede deel van deze stelling: is de zorg in tien jaar tijd voor de burger duurder geworden?

Marijnissen wees op de stijging van zowel het eigen risico als de zorgpremie. Uit een recent onderzoek door RTL blijkt dat beide componenten van de zorgkosten in de afgelopen tien jaar inderdaad zijn gestegen. De zorgkosten van „een gemiddelde Nederlander is in de periode 2009-2016 met bijna 20 procent opgelopen van 2.032 euro tot 2.422 euro. De belangrijkste componenten, volgens RTL: de premies van de drie grootste zorgverzekaars waren in die periode met gemiddeld 50 procent gestegen. Daarnaast bedraagt het eigen risico inmiddels 385 euro. Dat was in 2008 nog 150 euro.

We beoordelen de stelling als waar.