Brieven

Brieven NRC Handelsblad 20/3/2019

Utrecht (1)

We weten niet waarom

Er is iemand gaan schieten/

en we weten niet waarom/

of een moslim boos op ons is /

of nu juist weer andersom/

Is Den Haag nu nog wel veilig/

’t debat is afgelast/

de beveiliging verdubbeld/

de tijden aangepast/

blijf binnen tot de avondklok/

moskeeën gauw gesloten/

want niemand waagt een gok/

Het gebeurde in een tram/

Er is iemand gaan schieten/

en we weten niet waarom/

of een lichte man of donker/

van religie of welke afkom/

of zijn kind ’m was ontzegd

of-ie zijn huis is uit gezet/

financieel bankroet verklaard/

of zijn scheiding niet aanvaard/

er is iemand gaan schieten/

en we weten niet waarom/

of een christen op een moslim/

of heel ergens anders om.

Utrecht (2)

Waan van de dag

Op het achtuurjournaal ging het gisteren een kwartier lang over de schietpartij in de tram in Utrecht. En keer op keer werd gezegd dat nog niet zeker was of het om een terreurdaad ging. Het is natuurlijk vreselijk dat het gebeurde, maar waarom worden we bang gemaakt met de vraag „was het een terreurdaad”? Voor de slachtoffers maakt het niets uit en voor de samenleving en onze omgang met medelanders met een andere religie is het effect alleen maar negatief. De kans dat je omkomt bij een terroristische aanslag is vele malen kleiner dan dat je de loterij wint en toch zien we die berichten over geweld dagelijks in de krant. Dat is ziekmakend. Sinds een paar weken verzamel ik de positieve berichten die voortdurend langskomen op internet. Dat is al snel een lange lijst geworden. Positieve berichten zijn er volop. Ik kan het iedereen aanraden om de aandacht te verleggen, als tegenwicht tegen de waan van de dag.

Utrecht (3)

Grenzend aan hysterie

Over het drama in Utrecht is veel te speculeren. Terrorisme of eerwraak. Voor de slachtoffers, hun nabestaanden en de gewonden is dat niet belangrijk. Het blijft verschrikkelijk. Maar de manier waarop de overheid en veel media reageerden veroorzaakte in heel Nederland een angst, die aan hysterie grensde. Scholen gingen dicht, vervoer werd stilgelegd. Terwijl juist vaak bepleit wordt om bij een aanslag de angst klein te houden om mogelijke terroristen geen podium te geven, werd hier het tegenovergestelde gedaan. Burgemeester Jan van Zanen ging als eerste los, gevolgd door de media. In DWDD was Beatrice de Graaff niet meer te stoppen en ook in Pauw en Jinek werd niet ingetogen gereageerd. Alle verkiezingsactiviteiten werden gestopt en toen Thierry Baudet aankondigde dat hij „met elkaar” deze gebeurtenis wilde verwerken, was hij voor veel politici en voor journalisten Joost Vullings en Frits Wester een soort afvallige die hier politiek gewin van maakte. De spreuk ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ is op zijn plaats.

Bijzonder onderwijs

Fijn voor leerlingen

In het NRC las ik (ja, scholieren lezen ook de krant) de kwestie in kaart: Schaf het bijzonder onderwijs af (16/3). Er worden argumenten voor en tegen afschaffing gegeven, maar de mening van leerlingen ontbreekt. Bij deze. Ik zit zelf op het Calvijn College, een reformatorische school, en krijg dus bijzonder onderwijs. Ik vind het fijn dat ik op een school kan zitten die hetzelfde gedachtengoed heeft als ik. Als ik op een openbare school zou zitten, zou ik me alleen kunnen voelen. Christenen zijn nu eenmaal in de minderheid. Wanneer iemand zich alleen voelt, kan dat een negatieve invloed hebben op zijn/haar schoolprestaties. Daarnaast zijn er misschien mensen die denken dat je op een bijzondere school alles vanuit één invalshoek bekijkt. Dit klopt niet. Wij, leerlingen, leren juist om dingen in verschillende perspectieven te plaatsen. Hoe denken niet-christelijke mensen over bepaalde onderwerpen? Wat zijn de overeenkomsten of juist de verschillen? Ik vind dit erg waardevol, dat moeten we niet afschaffen. Iedereen moet gelijke kansen kunnen krijgen. Dat betekent ook dat gelovige mensen hun kinderen naar een door de overheid bekostigde school kunnen sturen.