Van Statenverkiezingen naar zetels in de Eerste Kamer

Statenleden per provincie
Woensdag stonden er 570 zetels van de Provinciale Staten op het spel. En 19 zetels in de – nieuwe - Caribische kiescolleges. Hoe meer inwoners per provincie, hoe meer Statenzetels


Dit resulteert in het volgende aantal Statenzetels per provincie

Stemwaarde
Vervolgens, op 27 mei, kiezen de nieuw gekozen Statenleden en de leden van de Caribische kiescolleges de Eerste Kamer. Ook hier geldt dat het inwonertal van belang is. Hoe meer inwoners, hoe meer stemkracht Dit heet de STEMWAARDE.

Stemwaarde = aantal zetels / aantal Statenleden x 100


Stemcijfer
De stemwaarde wordt vermenigvuldigd met het aantal stemmen dat op een partij is uitgebracht. Dat leidt tot het STEMCIJFER. De opgetelde stemcijfers van alle provincies worden gedeeld door 75 (het aantal zetels in de Eerste Kamer). Dat leidt tot de KIESDELER: het aantal stemmen dat nodig is voor een zetel. Het zetelaantal per partij is het stemcijfer per partij gedeeld door de kiesdeler.

Zetelaantal per partij = stemcijfer van de partij / kiesdeler