‘Veel meer geweld tegen politiemensen tijdens jaarwisseling’

Tijdens een intern onderzoek zijn heel andere cijfers naar boven gekomen dan de korpsleiding in januari zelf verspreidde. Het melden van geweld is te omslachtig, zeggen agenten.

De mobiele eenheid moest tijdens de jaarwisseling in actie komen, hier in de Groningse wijk Paddepoel.
De mobiele eenheid moest tijdens de jaarwisseling in actie komen, hier in de Groningse wijk Paddepoel. Foto GinoPress BV

Politiepersoneel is tijdens de afgelopen jaarwisseling met aanzienlijk meer geweld geconfronteerd dan eerst gedacht. De Centrale Ondernemingsraad (COR) deed een onderzoek onder 3.426 politiemensen in Nederland. Van die respondenten gaven er 326 aan tijdens oud en nieuw met geweld te maken te hebben gehad. Een vervijfvoudiging van eerdere cijfers. Bijna 120 agenten maakten fysiek geweld mee.

Toen op Nieuwjaarsdag de eerste balans werd opgemaakt, kwam de korpsleiding uit op 59 geweldsincidenten. COR-voorzitter Rob den Besten is niet verbaasd, staat maandag in een verklaring van de ondernemingsraad. Hij vermoedde dat het aantal geweldsincidenten na de jaarwisseling niet strookte met de realiteit. “Daarom zijn wij, via de digitale dialoog, in contact gegaan met de collega’s zelf. (…) Er hebben ongeveer 6.500 mensen gewerkt met de jaarwisseling. Van onze respondenten zijn er al 326 met geweld geconfronteerd. Het werkelijke aantal zal dus hoger liggen.”

Sinds de jaarwisseling 2014/2015 houdt de politie op basis van officiële meldingen geweld tegen het eigen personeel bij. Het aantal registraties van geweld is de laatste vijf jaar sterk gedaald.

‘Hoort erbij’

De discrepantie tussen de officiële cijfers en die van de COR, komt volgens Den Besten voornamelijk door het feit dat agenten geweldsincidenten te weinig melden. Bijvoorbeeld omdat die in de beleving van agenten bij hun werk horen, maar ook omdat het melden te veel werk is of in de ogen van het politiepersoneel toch niet serieus genomen wordt. Van de 326 politiemensen die in de enquête aangaven met geweld te maken te hebben gehad, meldden er slechts 94 dat bij hun werkgever. De COR stelt daarom een aantal maatregelen voor, waaronder een applicatie op de smartphone waarmee agenten geweld kunnen melden.

Korpschef Erik Akerboom schrijft in een reactie daarvoor open te staan. “Dit onderzoek laat zien dat er nog werk aan de winkel is. Samen met de COR wil ik werken aan een structurele oplossing zodat collega’s geweld sneller en gemakkelijker kunnen melden en wij de omvang ervan goed in beeld krijgen.” De jaarwisseling is wat hem betreft toe aan een “fundamentele herbezinning”, die onder meer vorm moet krijgen door “effectievere straffen” voor geweldplegers.

Geweld tegen hulpverleners is na iedere jaarwisseling opnieuw onderwerp van gesprek. Door een combinatie van drank, vuurwerk en groepsgedrag wordt het feest volgens Akerboom nu te vaak verpest. Premier Rutte liet zich kort na oud en nieuw de opmerkelijke uitspraak ontvallen dat hij relschoppers “het liefst allemaal persoonlijk in elkaar zou slaan”.