Politie

‘Veel meer geweld tegen agenten tijdens afgelopen jaarwisseling’

Politiepersoneel is tijdens de afgelopen jaarwisseling met aanzienlijk meer geweld geconfronteerd dan eerst gedacht. De Centrale Ondernemingsraad (COR) deed een onderzoek onder 3.426 politiemensen in Nederland. Van die respondenten gaven er 326 aan tijdens Oud en Nieuw met geweld te maken te hebben gehad: een vervijfvoudiging van eerdere cijfers. Bijna 120 agenten maakten fysiek geweld mee. Toen op Nieuwjaarsdag de eerste balans werd opgemaakt, kwam de korpsleiding uit op 59 geweldsincidenten. COR-voorzitter Rob den Besten is niet verbaasd, staat maandag in een verklaring van de ondernemingsraad. Hij vermoedde dat het aantal geweldsincidenten niet strookte met de realiteit. De discrepantie komt volgens Den Besten vooral doordat agenten geweldsincidenten te weinig melden. (NRC)