Brieven

Brieven

Foto Rick Nederstigt/ANP

Ik ben het eens met Marc van Oostendorp en Christiaan Weijts wanneer zij in het Twistgesprek stellen dat er in meer vakken elementen uit de literatuurstudie kunnen worden betrokken (De bachelor Nederlands is niet langer relevant, 2/3). Dit biedt andere vakken een bredere context. Bovendien kan het de belangstelling voor de studie Nederlands aanwakkeren. Dit blijkt wel uit mijn ervaring. Ik heb elementen van het vak literatuurwetenschap geïntegreerd in mijn geschiedenislessen.

Leerlingen werken daarbij met historische gegevens. In mijn klas gingen ze aan de slag met de moord op Johan van Oldenbarnevelt, op 13 mei 1619. Ik ben begonnen met een matrix waarbinnen tweedejaars studenten kozen voor onderzoek naar pamfletten, spotprenten, toneel (onder meer Palamedes van Vondel), ooggetuigenverslagen en kranten. Na zes weken lag er een lespakket waarin het conflict Maurits-Van Oldenbarnevelt en de problemen tussen remonstranten en contra-remonstranten in allerlei geschriften en beeldend materiaal vervat werd. Alle onderdelen werden voorzien van opdrachten en vragen. Drie studenten schreven zelfs een toneelspel. Andere vakken zijn inderdaad gebaat bij elementen uit de literatuurvakken.