Brieven

Brieven 18/3/2019

Klimaatbeleid (1)

Afgezaagde tak

Waarom voeren overheden wereldwijd een heksenjacht op rokers, vluchtelingen, werklozen, drugsproducenten en drugsverslaafden, die de natuur geen enkel kwaad aandoen? En waarom worden er miljarden uitgegeven om consumptie te bevorderen en meer te vliegen? Zo zullen mens en natuur binnen enkele generaties zijn vernietigd. De wereld gaat zo aan domheid ten onder. Overheden dwingen hun burgers zo onafgebroken de tak af te zagen waarop we zitten.


architect

Klimaatbeleid (2)

Landschapsverdriet

Het sluiten van een kolencentrale is een snelle noodgreep om CO2-uitstoot te verminderen (Kolencentrale Hemweg in Amsterdam volgend jaar al dicht, 8/3). Volgens mij heeft het sluiten van een kolencentrale geen andere gunstige effecten. Het zou goed zijn als we vooral maatregelen namen die tegelijk méér doelen dienen. Denk aan een stevige vermindering van de veestapel, maar spaar biologische boeren die producten met minstens drie ‘beter leven-sterren’ leveren. Nu al gaat 70 procent van onze veeproducten naar het buitenland, terwijl we in Nederland steeds minder vlees gaan eten. Een kleinere veestapel geeft minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Bovendien geeft een veestapel die meer gericht is op binnenlands verbruik, minder overbemesting, waardoor de bodem zich weer kan herstellen, evenals sloten, beken, rivieren en daaropvolgend de insecten- en vogelstand. Het is ook beter voor de mens: de stank neemt af, evenals de kans op ziekten als Q-koorts, longontsteking of vogelgriep. Het ‘landschapsverdriet’ zal afnemen. Wie weet draagt dat ook bij aan onze algemene gezondheidstoestand.

Haga Lyceum

Geen segregatie

Natuurlijk is het een slecht idee om een school te sluiten, nota bene midden in het schooljaar. Leerlingen zouden daarmee de dupe worden van het gedrag van schoolbestuurders. Tot zover eens met de stelling van de auteur (Laat bestuur van Haga tijdelijk terugtreden, 13/3). Maar daarna begint het te jeuken. Er zou behoefte zijn aan „kwalitatief goed islamitisch onderwijs”. Aan goed onderwijs is altijd behoefte. Maar islamitisch? Geloof is een privé-aangelegenheid waar gelovigen zelf voor moeten zorgen. Aparte scholen voor welke geloofsovertuiging dan ook bevorderen de segregatie – die helaas steeds meer toeneemt – alleen maar. Integreer religie, politiek, levensbeschouwing en dergelijke desnoods in de lessen maatschappijleer. Laat daarbij iedereen op iedere school aan bod komen zodat leerlingen hun eigen afwegingen kunnen maken. Ze zijn er slim genoeg voor.


via nrc.nl

Brexit en de Ierse grens

Niet onoplosbaar

Luuk van Middelaar schrijft over het onoplosbare probleem van de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek, die zowel open als gesloten zou moeten zijn na Britse uittrede (De Brexit moest wel op de Ierse grens stuiten, 14/3). Voordat Oostenrijk lid werd van de EU, was er sprake van bergvalleien langs de Duits-Oostenrijkse grens, die douanetechnisch bij de EU hoorden, maar staatsrechtelijk onderdeel waren van Oostenrijk. Een praktische oplossing waar niemand ooit problemen mee heeft gehad. Ergo, voor Ierland/Noord-Ierland eenzelfde oplossing: douanegrens in de Ierse Zee, staatsrechtelijke grens op het Ierse eiland.

Brexit

Onwil + onkunde

Bij intrede in de Europese Unie hebben de Britten zelf een stringent protocol geëist voor een eventuele uittreding; de Artikel 50-procedure. Er is dus twee jaar onderhandeld over niets? De kennis bij om het even welk Brits parlementslid over uittreden en de gevolgen daarvan is nihil, en de politieke onwil binnen alle partijen is maximaal. Die onwil + onkunde komt nu duidelijk naar voren voor het Britse gepolariseerde volk. Geen wonder dat premier May niet tot een acceptabele deal kan komen.


via nrc.nl