Brieven

Volg het voorbeeld van de tuinbouw

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Het kabinet kwam deze week toch met het voornemen voor een CO2-heffing voor bedrijven, terwijl die nog niet onderdeel was van de doorgerekende klimaatplannen. De industrie is er tegen. Belangrijkste tegenargument is het negatieve effect op de internationale concurrentiepositie als gevolg van hogere kosten. Dat hogere kosten echter ook kunnen ‘dwingen’ tot succesvolle innovaties, heeft de tuinbouwsector in ons land ruimschoots bewezen. Deze sector kampt al decennia lang met hogere kosten dan in de meeste concurrerende landen, met name als gevolg van relatief hoge kosten voor grond (vooral in het Westland). Om kosten te verlagen en de productie per vierkante meter te verhogen heeft deze sector flink geïnvesteerd in innovatie, waardoor de tuinbouwsector al jarenlang een leidende wereldwijde concurrentiepositie heeft, getuige de grote export van niet alleen de teeltproducten, maar ook van de infrastructuur en techniek, zoals de kassen zelf.

De CO2-heffing voor bedrijven zou door de overheid aangewend kunnen worden om duurzame innovaties ook nog te subsidiëren, om vernieuwing extra te stimuleren, en om daarmee te bouwen aan een internationale leidende positie (de tuinbouwsector heeft zulke subsidies niet nodig gehad, overigens). Als we dit niet doen, zullen we juist worden ingehaald door andere landen.


promovendus bedrijfseconomie (Radboud Universiteit Nijmegen)