Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

De uitspraken van Frits Bolkestein in NRC over klimaatverandering, (‘Ik laat me niet beperken door de standpunten van de VVD’, 7/3) hebben in de Opinie-inbox tot een kleine temperatuurstijging geleid. Bolkestein beweert dat hij „nog nooit een overtuigend verhaal” heeft gelezen over CO2 als oorzaak van klimaatverandering. Bioloog Peter Roessingh uit Amsterdam vraagt zich af wat hij dan wel gelezen heeft, als hij „in tien woorden” meer dan „100 jaar solide wetenschap van tafel veegt”. Ook Paul van der Maesen uit Den Haag zou wel eens willen weten wie dan de „lieden” zijn „die het blijkbaar beter weten”.

Lex Abels uit Blaricum, wiskundig ingenieur en statisticus, heeft zich daar misschien in herkend. Hij is een van degenen die de redactie verzoekt haar „wetenschappelijk hart” te tonen. Hij is naar eigen zeggen een van die wetenschappers die grote twijfel hebben over CO2 als oorzaak van „een mogelijke klimaatverandering”. Abels reageert op de factcheck van de bewering: ‘Wij hebben als mens nauwelijks invloed op het klimaat.’ (9/3). Dat is volgens de redactie onwaar. „Ik verwacht van NRC dat het op zijn minst ruimte laat voor een gerede wetenschappelijke twijfel.” Er zijn immers ook „tijden geweest dat 95 procent van de geleerden van mening was dat de zon om de aarde draait”.

Twee lezers betrappen twee andere (gepubliceerde) lezers op een ‘stropopredenering’: het standpunt van de tegenstander verdraaien om het makkelijker aan te vallen. In hun brieven laten ze Bolkestein zeggen dat hij „nog nooit een overtuigend verhaal over klimaatverandering heeft gelezen”. (Bolkestein had het over CO2.)

„Fake news van de slechtste en insinuerende soort!”, vindt D.F. Rijkels.

Uit de veenlaag van e-mails steeg deze week sowieso veel CO2 op. Joop Satink – „een nieuwe wereldburger” die dit jaar al 63 mails heeft gestuurd, haalt in dit verband 2 Timoteüs 3 aan: „Weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.”

chef Opinie