Toezichthouder beboet directeuren Powerfield

Zonne-energie De Autoriteit Financiële Markten stelt twee directeuren van het zonneparkenbedrijf aansprakelijk voor het overtreden van de regels. Een van hen is de recent vertrokken oprichter Symen Jellema.

Het enige zonnepark dat Powerfield tot nog toe voltooide, ligt in Veendam (Groningen).
Het enige zonnepark dat Powerfield tot nog toe voltooide, ligt in Veendam (Groningen). Foto Sake Elzinga

Twee directeuren van zonneparkenbedrijf Powerfield hebben een boete van ieder 75.000 euro gekregen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Symen Jellema en Jean-Louis Bertholet begingen een „ernstige overtreding” van de regels voor het aanbieden van effecten. Dat maakte de AFM vrijdag bekend.

NRC publiceerde in mei 2018 een onderzoek naar zonneparkenbedrijf Powerfield. Daaruit bleek dat het Nederlandse bedrijf dubieuze grondtransacties uitvoerde met geld van particuliere beleggers. Ook leken vennootschappen rond Powerfield bij het uitgeven van obligaties de AFM-regels te overtreden.

De zogeheten ‘Zonneperceel’-vennootschappen lieten hun prospectussen niet goedkeuren door de AFM. Dat was wel verplicht, gezien de omvang van de obligaties, in totaal 13 miljoen euro. Om die reden legt de AFM nu boetes op. Dat is een zware maatregel, waartoe de toezichthouder ongeveer tien maal per jaar besluit. „Door het ontbreken van een prospectus hebben beleggers hun beslissing om obligaties te kopen niet kunnen baseren op alle informatie die zij daarvoor nodig hadden en waar zij recht op hadden”, stelt de AFM in een persbericht.

Boetebeschikkingen

De toezichthouder stelt Jellema en Bertholet hoofdelijk aansprakelijk voor de overtredingen. Uit de vrijdag gepubliceerde boetebeschikkingen blijkt dat de AFM al sinds april 2017 onderzoek deed naar de vennootschappen rond Powerfield, en al een jaar eerder contact had met Jellema en Bertholet.

De overtredingen zijn volgens de AFM ernstig genoeg om een boete van 2 miljoen euro op te leggen. De AFM verlaagt de boete echter, omdat zij aanneemt dat de ondernemers niet genoeg geld hebben om zo’n boete te betalen. Ook is niet gebleken dat beleggers schade hebben ondervonden van de overtredingen.

Lees ook: Grondspeculatie verpakt als groene belegging

Juist vorige week werd bekend dat directeur en oprichter Symen Jellema van Powerfield het bedrijf heeft verlaten. Hij wordt opgevolgd door oud-staatssecretaris Henk Bleker, die sinds december 2017 adviseur was van het zonnebedrijf. Financieel directeur Bertholet werkt nog wel bij Powerfield, maar onbekend is in welke functie. Bleker noch Bertholet waren bereikbaar voor commentaar. De overtredingen dateren van voor Blekers aantreden.

De boetes zijn al in december opgelegd, maar pas vrijdag bekendgemaakt. Publicatie van een boetebesluit loopt vaak vertraging op omdat overtreders bezwaar maken tegen publicatie, aldus een woordvoerder van de AFM.

Bertholet en Jellema hebben bezwaar aangetekend tegen de opgelegde boete. Vanwege de beroepsmogelijkheden duurt het doorgaans één tot twee jaar voor boetes onherroepelijk zijn.