Opinie

Sta patiënten toe online medicijnen te bestellen

Geneesmiddelen De regels voor het bestellen van medicijnen zijn achterhaald en betuttelend, vinden en . Ze drijven patiënten richting het illegale circuit.
Foto Serg3d/iStock

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vindt dat minister Bruno Bruins (Medische zorg, VVD) patiënten moet toestaan online geneesmiddelen uit het buitenland te bestellen voor eigen gebruik. Als het bestellen op recept van een arts gebeurt is het beter, sneller en goedkoper, staat in het advies Ontwikkeling nieuwe geneesmiddelen, dat de raad eind 2017 heeft gepubliceerd.

De discussie rond dit onderwerp is opnieuw opgelaaid door een recent onderzoek van de Consumentenbond, dat aantoonde hoe gemakkelijk het is om illegaal geneesmiddelen via internet te bestellen en thuisbezorgd te krijgen. Het zette Kamerlid Arno Rutte (VVD) ertoe aan om minister Bruins om een reactie te vragen.

De discussie is niet nieuw. In 2004 sprak de Tweede Kamer er bijvoorbeeld over, in het kader van de nieuwe geneesmiddelenwet. In het verslag staat: „De leden van de D66-fractie vragen of het verbod op invoer ook het verbod op invoer voor persoonlijk gebruik betreft, bijvoorbeeld van geneesmiddelen die via internet zijn besteld. Is dit wel praktisch uitvoerbaar en niet al te betuttelend?”

De toenmalige minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Johannes Hoogervorst (VVD), antwoordde toen dat dit niet het geval was: voor eigen gebruik mochten geneesmiddelen in- of uitgevoerd worden. In de huidige Geneesmiddelenwet is echter een voorwaarde toegevoegd: de patiënt moet de geneesmiddelen persoonlijk over de grens brengen. Daardoor is het afleveren van via internet bestelde geneesmiddelen verboden.

MS, ADHD en haaruitval

Maar patiënten kunnen diverse goede redenen hebben om een geneesmiddel via internet te bestellen. Zo kan het dat een middel in Nederland niet leverbaar is, maar elders wel; het kan dat een medicijn ten laste komt van het eigen risico; of dat een medicijn (deels) niet wordt vergoed, bijvoorbeeld in geval van middelen als Fampyra (MS), Concerta (ADHD) of Propecia (haaruitval).

Lees ook: Amazon wordt online apotheker en gaat medicijnen op maat leveren

Door patiënten toe te staan online medicijnen te bestellen, is controle op de kwaliteit van de onlinehandel in geneesmiddelen mogelijk. Van in Europa bestelde middelen kan sinds kort eenvoudig de echtheid vastgesteld worden. Dit jaar is namelijk de Europese Falsified Medicines Directive (FMD) van kracht geworden, waardoor de verpakking van ieder geneesmiddel in de Europese Unie een uniek serienummer heeft dat is vastgelegd in een centrale database.

Controle door de douane kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Zo zou een kopie van het recept bij het postpakket gevoegd kunnen worden. Of de patiënt kan de arts vragen een kopie van het recept naar de douane te sturen. Het recept moet voorgeschreven zijn door een arts die een behandelrelatie heeft met de patiënt. Zo voorkom je schimmige constructies waarbij (buitenlandse) artsen zomaar recepten uitschrijven.

Lees ook: Europol onderschept miljoenen doses illegale medicijnen

Het huidige verbod op bestellen van geneesmiddelen in het buitenland is niet meer van deze tijd. Het drijft patiënten richting het illegale circuit zodra een middel in Nederland niet (meer) beschikbaar is, of hier duurder is. Dat de Consumentenbond via het internet gemakkelijk aan ‘zware medicijnen’ kon komen, laat daarnaast zien dat het verbod überhaupt niet te handhaven is. Deze betutteling past niet bij overheidsbeleid dat gericht is op het versterken van de autonomie van de patiënt.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.