Gebiedscommissie betaalt werkplek van ambtenaren uit de pot voor burgerparticipatie

De gebiedscommissie Delfshaven wil dat de gemeente werkplekken voor ambtenaren in ‘huiskamers van de wijk’ gaat betalen. Dat schreven de leden van de gebiedscommissie afgelopen week in een brief aan de gemeenteraad. Deze huiskamers zijn particuliere buurthuizen die bewoners ondersteunen met bijvoorbeeld cursussen zoals taalles of tekenles. Delfshaven telt er ongeveer dertig.

De gebiedscommissie betaalt de werkplekken voor ambtenaren nu uit de pot van de bewonersinitiatieven, die daar niet voor bedoeld is. De afgelopen jaren werden de werkplekken betaald uit een pot voor participatie. Maar toen had de gebiedscommissie nog meer geld. Door een bezuiniging van 700.000 euro per jaar en herverdeling van de budgetten over de gebiedscommissies krijgt Delfshaven nu minder en kan het de werkplekken niet meer betalen, zegt gebiedscommissielid Jelle van der Molen (Wij Delfshaven).

In totaal krijgt de gebiedscommissie Delfshaven per jaar bijna vier ton, waarvan een deel besteed wordt aan bewonersinitiatieven. Het huren van werkplekken bij huiskamers kostte de gebiedscommissie Delfshaven tot nu toe ongeveer 5.000 euro per jaar.Ambtenaren werken in de wijkhuiskamer om dichter bij de bewoners te komen. „Bij de ambtenaren van de gebiedsorganisatie is dat gelukt”, zegt gebiedsambtenaar Niels Hoogwerf. Maar ambtenaren die gebiedsoverstijgend werken vanuit het stadhuis of het Timmerhuis boeken volgens hem nooit een plek in een huiskamer van de wijk. Struikelblok is volgens hem dat ambtenaren van de gemeente Rotterdam alleen vergaderingen kunnen boeken op locaties die zijn opgenomen in het computerprogramma ‘Planon’. „De huiskamers van de wijk zitten daar niet in. Daar zouden ze een oplossing voor moeten bedenken.”

Huurstress

Medewerker Vicky de Blok van huiskamer De Waterstokerij vindt het een goed idee dat ambtenaren er komen vergaderen. De huiskamerorganisaties kunnen het geld voor de verhuur van de ruimte goed gebruiken, zegt ze. „We betalen 1.000 euro per maand voor huur, gas, water en licht. Best veel.”

Ook dat is volgens Hoogwerf een reden voor de gemeente om er werkplekken te huren. „Woningcorporaties moeten marktconforme huur rekenen omdat ze zich moeten richten op hun kerntaak: sociale huisvesting. Lage huren voor buurthuizen horen daar niet bij. Dat was vroeger anders. Daardoor zitten veel huiskamers met huurstress.”

Ook Jan van Diepen van Vrouwenhuis Rosa vindt het een goed idee dat ambtenaren werken vanuit huiskamers van de wijk. Dan kunnen ze zien wat er bij de bewoners leeft. „Dan komen ze uit hun ivoren toren.”