Brieven

Brieven

Volgens bijzonder hoogleraar eetstoornissen Eric van Furth zijn er sterke aanwijzingen dat ernstig ondervoede mensen niet volledig toerekeningsvatbaar zijn (Hoe van alles misging in het selectietraject voor tv-programma Anorexia Eetclub, 12/3). Precies deze houding kan een patiënt ernstig beschadigen en genezing in de weg staan. Hoe ontdekt een behandelaar wat iemand nodig heeft als hij ervoor kiest diens signalen te verklaren vanuit verminderde toerekeningsvatbaarheid? Hoe kan een patiënt op zichzelf leren vertrouwen als de ander dat ook niet doet? En in dezelfde lijn, hoe kun je meer inzicht krijgen in een ziekte, die wordt vergeleken met een (extern) monster? Juist wanneer je de mens, inclusief zijn anorexia, serieus neemt en neutraal benadert, is het mogelijk functies, oorzaken en oplossingen te ontdekken. Het monster kan (bijvoorbeeld) zelfbescherming blijken, een manier om pijn te kunnen dragen – vasten geeft rust – en een laatste kans op autonomie; ‘ik bepaal wat mijn lijf binnenkomt’. Pas wanneer er aandacht is voor dergelijke factoren, kan daadwerkelijke genezing beginnen. Misschien zou het daarom een idee zijn wat minder óver en wat meer mét (oud-)patiënten te praten. Ikzelf zou graag, na jarenlang voor gek te zijn verklaard, eindelijk mijn eigen verhaal willen vertellen.


genezen anorexiapatiënt