Onverzekerden krijgen sneller toegang tot niet-spoedeisende zorg

Het gaat meestal om dak- en thuislozen, die onverzekerd zijn omdat ze geen vast adres hebben. Het kabinet stelt 4,8 miljoen euro beschikbaar.

Een vrouw in therapie.
Een vrouw in therapie. Foto Roos Koole/ANP

Nederlanders zonder zorgverzekering krijgen vanaf deze maand makkelijker toegang tot niet-spoedeisende medische zorg. Het kabinet trekt dit jaar 4,8 miljoen euro uit om dat mogelijk te maken, meldt staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) woensdag.

De regeling is bedoeld voor circa 6.250 onverzekerden in Nederland, voor het overgrote deel zwerfjongeren, dak- en thuislozen en verwarde personen. De overheid kan hen niet verplicht laten verzekeren - de normale gang van zaken bij burgers die zelf geen zorgverzekering regelen - doordat zij vaak geen vast postadres hebben.

Wanneer deze mensen zich melden voor een niet-urgente behandeling, duurde het tot nu toe vaak lang voordat ze geholpen konden worden. Dat kwam doordat hulpverleners eerst moesten uitzoeken wie er voor de zorg ging betalen, licht een woordvoerder van Blokhuis toe. Voortaan kunnen ze beroep doen op een subsidieregeling bij het CAK, die instelling die zorgaanbieders betaalt voor geleverde zorg. De regeling moet ervoor zorgen dat de onduidelijkheid verdwijnt, zodat onverzekerden direct hulp kunnen krijgen.

Voorlichting

Er bestond al een subsidieregeling die onverzekerde dak- en thuislozen toegang gaf tot spoedeisende medische zorg. Die blijft in stand. Het probleem met deze in 2017 ingevoerde regeling is dat zorgverleners vaak niet van het bestaan afwisten. Om daar wat aan te doen, is de overheid een voorlichtingscampagne begonnen. Er zijn brieven verstuurd naar zorgaanbieders met informatie over zowel de nieuwe als de bestaande subsidieregeling. Ook gaan er voorlichters naar ziekenhuizen, ggz-instellingen en huisartsen.

De regelingen voor onverzekerden die medische zorg nodig hebben, maken deel uit van een pakket maatregelen waarmee het kabinet de problematiek rond verwarde personen wil aanpakken. Daarom is de subsidie dus ook niet bedoeld voor mensen die onverzekerd zijn omdat ze bijvoorbeeld hun rekening niet betalen, asielzoeker zijn of gewetensbezwaar hebben.