Eindelijk: de doorrekening van het Klimaatakkoord

Vandaag is de grote dag van de doorrekening van het concept-Klimaatakkoord. Oud-minister Ivo Opstelten blijkt de Kamer nóg eens verkeerd te hebben geïnformeerd. En de overzeese delen van het Koninkrijk der Nederlanden roeren zich.

UITGEREKEND: Maanden is er vooruitgeblikt, vanmiddag is het zover. Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteren om 13.15 uur hun doorrekening van het concept-Klimaatakkoord: volstaan de plannen om de broeikasgasuitstoot voldoende te verlagen? De coalitiepartijen hadden tot nu toe de mogelijkheid échte harde keuzes uit te stellen. “De kans dat ik het akkoord letterlijk ga uitvoeren is nihil”, zei Klaas Dijkhoff (VVD) bijvoorbeeld. “Straks moeten wij kiezen welke maatregelen we gaan nemen.” Ook de oppositie staat te popelen. Nu moet blijken wat de maatregelen die de klimaattafels vorig jaar uitdokterden gaan kosten, hoe burgers en bedrijven die kosten verdelen en hoe stevig de coalitie is.

Uitgerekend II: Van alle klimaattafels trok de industrietafel de meeste aandacht, toen de milieuclubs daar een dag voor de deadline van wegliepen. Wat ging er fout? Een reconstructie met alle betrokkenen laat zien: werkgeversvereniging VNO-NCW schoof ineens aan, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was weinig toeschietelijk, de milieuverenigingen voelden zich buitenspel gezet. Zo kwam er uiteindelijk geen CO2-heffing, maar alleen een losse boete voor vervuilende bedrijven (en die kan wel eens uitkomen op nul euro). Vandaag vellen de planbureaus er hun oordeel over.

STRAFFELOOS: Ivo Opstelten trad roemloos af, toen bleek dat hij de Tweede Kamer verkeerd had geïnformeerd over de Teevendeal, de beruchte bonnetjesaffaire. Dat is niet de enige keer dat Opstelten (VVD) de Kamer onvolledig informeerde, schrijven NRC-redacteuren Derk Stokmans en Mark Lievisse Adriaanse vandaag. Aanleiding vormde de strafbeschikking, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) wetsovertredingen kan afhandelen zonder tussenkomst van een rechter. Van alles liep mis bij deze ‘straffabriek’, beschreef NRC recent al: onbevoegde medewerkers van het OM legden tienduizenden keren straffen op, duizenden Nederlanders kregen onterecht een strafblad. Justitie wist dat. Maar, blijkt nu, onder Opstelten werd de kritiek weggepoetst. Zijn Kamerbrief moest “benadrukken dat er veel goed gaat” en dat “de bal bij het OM” lag. De wet werd veranderd, maar dat gebeurde in stilte. En voor wie al een onterecht strafblad had, veranderde er niks.

SPIERBALLENTAAL: Heel wat Kamerleden willen geweld tegen hulpverleners zwaar bestraffen, maar hoe? Minister Dekker (Rechtsbescherming, VVD) komt snel met een wetsvoorstel dat regelt dat rechters niet meer alleen een taakstraf mogen opleggen bij zulk geweld, kondigde hij gisteren aan. Dat moet ook gelden als het geweld geen letsel veroorzaakt heeft. Niet elke poging tot geweld is effectief: zo zijn ME’ers soms zo stevig ingepakt, dat zelfs een forse karatetrap weinig schade kan aanrichten. “Dus we trekken nu een streep in het zand”, aldus de minister. Klein probleempje: helpt dat wel?

KONING TE RIJK: Eigenlijk waren de senatoren er al uit: majesteitsschennis kon uit het wetboek van strafrecht geschrapt worden. In de Tweede Kamer was er vorig jaar al een ruime meerderheid, en dat zou in de Eerste Kamer niet anders zijn. Maar toen bleek tijdens het debat, gisteren in de senaat, ineens dat initiatiefnemer Kees Verhoeven (D66) niet had overlegd met de andere landen in het Koninkrijk. Was hij die soms vergeten? Nee, zei Verhoeven, hij vond het simpelweg niet nodig. Daar dacht Sint Maarten anders over: “Het betreft immers het staatshoofd, een symbool voor de staatkundige eenheid die het koninkrijk vormt.” Hoe verder? De Eerste Kamer staat waarschijnlijk achter Verhoeven. Dus komt zijn wetsvoorstel er toch door.

QUOTE VAN DE DAG:

“Mensen die demonstreren, dat moet je gewoon altijd doen als je dat wil.”

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff toont zich (rond 02:05) groot voorstander van het demonstratierecht. Dat is wel eens anders geweest.