Brieven

Brieven 13/3/2019

JSF

Lef is belangrijkste les

Het hoofdredactioneel commentaar Lessen trekken uit JSF-aankoop is goed, nu deze nog opvolgen (9/11) ziet een belangrijke les over het hoofd. Het commentaar maakt melding van ‘kostenoverschrijdingen’ bij defensie-investeringen. Deze term is misleidend. Het zijn ramingsoverschrijdingen. Als de uitgaven de raming overschrijden, kan dat immers aan de kosten liggen, maar net zo goed aan de raming. Het laatste is meestal het geval. Niet verwonderlijk, aangezien defensie-investeringen vaak decennia bestrijken. Die ramingen zijn dus per definitie speculatief. We weten niet eens hoe de rijksbegroting van volgend jaar uitvalt, maar verwachten wel iets zinnigs te kunnen zeggen over de ‘betaalbaarheid’ van verplichtingen die we ons de komende veertig jaar (de levensduur van wapensystemen) op de hals halen. De belangrijkste les: de Tweede Kamer toont te weinig durf om besluiten te nemen waarover geen betrouwbare gegevens bestaan. Dat gebrek maskeren we door ons te baseren op gedetailleerde verwachtingen van de (financiële) toekomst, die morgen in de vuilnisbak kunnen. Financiële waakzaamheid in het lopende boekjaar is goed, maar laten we de fundamentele besluiten baseren op een werkelijke zekerheid. Zonder een adequaat militair apparaat zijn we niet in staat te beschermen wat ons dierbaar is.


hoofd wapensysteemmanagement defensie

Emancipatie

Poppetje om in te lijsten

Het artikel Vrouw, verjaag de schaamte (9/3) gaat over de schaamte van de ouder wordende vrouw. Herkenbaar. Vrouwen generen zich voor verval en dat maakt ons niet gelukkig. Veel vrouwen zijn er continu mee bezig en kosten nog moeite worden gespaard om het verval te maskeren. We maken onszelf goed gek. We houden de competitie erin, en de spuit of het mes lonkt. Een zelfbewuste, gelukkige vrouw van welke leeftijd dan ook, straalt kracht uit. Daarin zit echte schoonheid. Een glad poppetje is leuk om in te lijsten, een echte vrouw laat zien dat ze het leven leeft. En wie vindt dat niet aantrekkelijk?

Big TECH

Europese communicatie

In hun stuk Pak Big Tech aan met oude regels voor mededinging

(6/3) beschrijven Maarten Pieter Schinkel en Nico van Eijk een optie om Facebook te beteugelen met bestaande mededingingsregels. Is het niet eenvoudiger in Europees verband een eigen dienst voor berichten (als WhatsApp) en sociale communicatie (als Facebook) op te starten? Een dienst waarbij de inhoud van de communicatie niet centraal wordt opgeslagen en geanalyseerd? Kan de European Broadcasting Union dit organiseren?

Klimaatscepsis

Wat leest Bolkestein

Frits Bolkestein stelt over klimaatverandering: „ Ik heb daar nog nooit een overtuigend verhaal over gelezen” (Ik laat me niet beperken door de standpunten van de VVD, 8/3). Wat heeft Bolkestein dan wel gelezen? In tien woorden veegt hij meer dan honderd jaar solide wetenschap van tafel. Klimaatwetenschap is een complex en ingewikkeld vakgebied. Verstandige mensen baseren hun oordeel daarom op de mening van wetenschappers. De rol van CO2 in de opwarming van de aarde is boven iedere twijfel verheven. Ik daag de heer Bolkestein uit één peer-reviewed wetenschappelijk artikel te vinden – tussen de 33.000 artikelen over CO2 en klimaat – dat onderbouwt dat CO2 geen belangrijke rol speelt in de opwarming van de aarde. Dat politici onhoudbare standpunten verdedigen, hoeft niet te verbazen. Veel ernstiger is dat een kwaliteitskrant als NRC dit soort uitspraken zo kritiekloos weergeeft, en daarmee impliciet legitimeert.


bioloog

Correcties/aanvullingen

Het vervallen huis

In de recensie Laat het fundamentalisme los (Boeken, 8/3, p. C9) van Ruud Koopmans’ boek Het vervallen huis van de islam had de zin ‘de problemen liggen volgens Koopmans niet aan de moslims en ook niet aan de islam’ als volgt moeten luiden: ‘de problemen liggen volgens Koopmans aan de moslims en niet aan de islam’.