Onzorgvuldig gehandeld bij hulp-tv anorexiapatiënten, gedragscode nodig

Televisiemakers moeten zorgvuldiger te werk gaan als zij programma’s maken over zieke mensen of anderszins kwetsbare personen. Er moet een gedragscode komen voor makers van ‘hulp-tv’. Daarvoor pleit Eric van Furth, bijzonder hoogleraar eetstoornissen aan het Leids Universitair Medisch Centrum, na onderzoek van NRC.

Bij de productie van Anorexia Eetclub, een serie waarin zes anorexiapatiënten een ‘kooktraining’ krijgen om weer „normaal te koken en te eten”, was nauwelijks oog voor het ziektebeeld en de problematiek van de jonge doelgroep. Het programma is gemaakt door producent Skyhigh TV voor publieke omroep NTR.

Zo werden in het selectietraject – de fase waarin werd gezocht naar geschikte deelnemers – tientallen jongeren via sociale media benaderd, op grond van slechts een vermoeden van anorexia. Daar zaten minderjarigen en jongeren in crisisopvang bij.

Deskundigen hekelen de manier waarop met mogelijke deelnemers is gecommuniceerd. Die kan ernstige effecten hebben op de eetstoornis.

In vervolggesprekken werd patiënten gevraagd naar gevoelige zaken als hun gewicht. Zeker één van de jongeren is afgewezen omdat zij niet ziek genoeg zou zijn. Gegevens van jongeren werden met derden gedeeld zonder dat zij daarvoor toestemming hadden gegeven. Ook is geworven onder patiënten die voor behandeling verbleven in de Ursula, de oudste gespecialiseerde instelling voor eetstoornissen in Nederland. In het personeelsrestaurant is met een patiënt over deelname gesproken, zonder dat de makers dit hadden gemeld aan de behandelaars. Hoogleraar Van Furth, eveneens directeur van de kliniek, noemt het een risicovolle benadering. Deze handelwijze kan lopende behandelingen verstoren.

Lees ook Hoe van alles misging in het selectietraject voor tv-programma Anorexia Eetclub