Opinie

Laat bestuur van Haga tijdelijk terugtreden

Onderwijs De ernstige zorgen van de AIVD over het Haga Lyceum verdienen grondig onderzoek, maar daarvoor hoeft de school niet dicht, schrijft imam . Dan worden de kinderen de dupe.
Illustratie Hajo
Illustratie Hajo

Leerlingen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam zouden volgens de AIVD en de NCTV blootstaan aan extreme ideeën, omdat de school banden zou onderhouden met een terreurorganisatie en zich zou afkeren van de samenleving.

Het zijn zaken waar geen enkele school mee geassocieerd wil worden. Ook deze school niet, die nota bene de naam draagt van Cornelius Haga (1578-1654), eerste ambassadeur van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het Ottomaanse Rijk, een verbinder die immer vooruit keek.

Wat is er fout gegaan? Omdat er nog geen concrete feiten op tafel liggen, wil ik niet te snel oordelen. Maar het is een gegeven dat de NCTV en AIVD ernstige zorgen hebben geuit. En ook de onderwijsinspectie maakte melding: die zou van de schoolleiding geen (volledige) toegang hebben gekregen om haar werk te kunnen doen.

Tegelijkertijd stelt de overheid dat ze de school niet kan sluiten, noch de bestuurders wegsturen. Feitelijk weet ze niet goed wat ze met de situatie aan moet. Een complexe zaak, kortom, die een hoop vragen oproept.

De kwestie stelt ook de islamitische gemeenschap op de proef. Enerzijds willen wij onze jeugd beschermen tegen ongewenste en extremistische invloeden, anderzijds willen we het islamitisch onderwijs behouden, want het versterkt de identiteit van de jongeren en geeft hen het gevoel dat zij zichzelf kunnen en mogen zijn.

Een islamitische identiteit en goed onderwijs kunnen hand in hand gaan, zie Avicenna

Dat een islamitische identiteit en kwalitatief goed onderwijs hand in hand kunnen gaan, blijkt onder meer bij het Avicenna College in Rotterdam. En dan niet alleen omdat er op deze school voor vmbo, havo en vwo goed onderwijs wordt gegeven, maar ook omdat de school volgens de Onderwijsinspectie „expliciet aandacht heeft voor burgerschap”. „In de lessen maatschappijleer, geschiedenis, de godsdienstlessen en de culturele/beeldende vorming staat maatschappelijke vorming en debatvoering centraal. In een open sfeer wordt ruimte gecreëerd om het gesprek aan te gaan over actuele, politieke en maatschappelijke kwesties”, aldus het inspectierapport uit april 2018.

Om te zorgen dat ook het nog jonge Cornelius Haga Lyceum doorgroeit naar een school met een zeer positieve reputatie, zou het van meerwaarde zijn om helder te krijgen wat er nu concreet aan de hand is. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de AIVD en NCTV zomaar iets roepen.

Alleen al het feit dat er zorgen bestaan bij de veiligheidsdiensten, zou voor de moslimgemeenschap voldoende moeten zijn om het schoolbestuur te verzoeken een grondig onderzoek in te stellen naar de situatie binnen de school. Het liefst door een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Lees ook: Grote steden willen maatregelen om ‘antidemocratisch onderwijs’ tegen te gaan

In de tussentijd is het wel belangrijk om de school draaiende te houden, door onder meer een interimmanagement aan te stellen dat het onderwijs in goede banen kan leiden. Het zou ontzettend zonde zijn als de school dicht gaat, wat juridisch gelukkig ook lastig te realiseren is.

Nog belangrijker: de kinderen mogen niet de dupe worden van de ontstane situatie. Wat mij betreft moeten we het daarover hebben! Wat kunnen we doen om deze kinderen te beschermen en van goed onderwijs te voorzien? Zouden we niet de krachten kunnen bundelen om de kwaliteit van de school te verbeteren en het vertrouwen weer terug te krijgen?

En als we het onderwijs en de leerlingen centraal blijven stellen, zou het dan niet wijs zijn als het bestuur het stokje (al dan niet tijdelijk) overdraagt aan een breed gedragen nieuw (interim-) bestuur dat een brug kan slaan tussen de verschillende belanghebbenden? Daarnaast biedt het de oude bestuurders een kans hun onschuld aan te tonen.

Deze situatie vergt een aanpak die op wijsheid gestoeld is, geen aanpak waarbij persoonlijke belangen voorop staan. Er komt bij dat het verkiezingstijd is.

Ook dat noopt tot actie. Er zijn immers politici die dit soort situaties, die overigens begrijpelijkerwijs tot onrust kunnen leiden bij de bredere bevolking, voor eigen gewin zullen gebruiken. Zo klonk deze week al de roep om volledige sluiting van de school.

Lees ook: Situatie rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum escaleert

Vragen om sluiting zonder bewijs en een rechterlijke uitspraak is echter niet in lijn met de rechtsstaat. Ook artikel 23 van de grondwet, de vrijheid van onderwijs, zou ernstig worden geschonden.

En juist de rechtsstaat en de bijzondere vrijheden die Nederland kent, onder meer die van onderwijs, zijn zaken die aan deze casus raken en die kenmerkend zijn voor Nederland. Laten we daar samen pal voor staan. In heel het land, dus ook in Amsterdam.

Er is in de hoofdstad, net als elders, behoefte aan kwalitatief goed islamitisch voortgezet onderwijs. Persoonlijk ben ik blij dat we dat hebben en trots op de resultaten die er worden behaald.

Mede gezien deze kwestie is er echter nog veel werk aan de winkel. Laten we in dat kader handelen in de geest van Cornelius Haga: verbinden en vooruit kijken.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.